Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Етичні норми журналу


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія” (“Вісник КНУ. Геологія”) є друкованим міжнародним журналом, що проходить повне рецензування та розміщується в електронному вигляді у вільному доступі. Редакційна колегія керується принципами високих етичних стандартів публікацій з геології та суміжних наук з метою надання нашим читачам надійної та якісної інформації. Для реалізації задекларованих норм ми неухильно дотримуємося принципів кодексів Публікаційної Етики та Запобігання Службовим Зловживанням відповідно до Етичних Норм Досліджень та Публікації видавничого дому Ельзевір (Elsevier), Комітету Публікаційної Етики (COPE), Належної Науково-Видавничої Практики, Кодексу Академічної Чесності для наукових публікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Будь-яка публікація, що не відповідає зазначеним вище стандартам, відхиляється на всіх етапах рецензування, у тому числі після опублікування. Рецензенти “Вісника КНУ. Геологія” перевіряють усі статті на наявність плагіату, фабрикації результатів, фальсифікації даних, невідповідне використання людей і тварини у своїх дослідженнях. Відповідно до Кодексу Академічної Чесності редакційна колегія повідомляє про будь-які випадки підозри на порушення академічної чесності, плагіату або дублювання статей.

Автори “Вісника КНУ. Геологія” мають бути впевнені, що підготували оригінальну роботу, яка несе наукову новизну для геологічної науки. Крім того, автори мають бути впевнені, що представлена стаття ніколи раніше не публікувалася в Україні або за кордоном. Усю запозичену інформацію, рисунки, таблиці, фотографії або копійовані частини тексту необхідно належним чином процитувати та навести список використаної літератури. Автори є відповідальними за літературне редагування статей перед поданням матеріалів до публікації.

Для забезпечення високого рівня розуміння та уникнення випадків невірного трактування науковцями та іншими читачами публікацій, автори мають забезпечувати необхідний рівень англійської мови у текстах статей та їх анотаціях. Автори, що подають статтю до друку, підтверджують новизну та оригінальність запропонованих матеріалів. Усі запозичені електронні або друковані частини, що належать іншим авторам, необхідно відповідним чином цитувати та наводити посилання. У випадку надання авторам будь-якої інтелектуальної та фінансової підтримки рекомендується чітко оговорювати такі факти у статтях. Усі автори “Вісника КНУ. Геологія” мають погоджуватися з Етичними нормами журналу, правилами рецензування та публікації. Після подання публікації до друку автори мають спілкуватися з відповідальним секретарем журналу на всіх етапах рецензування та підготовки статей до друку.

Редактори Вісника КНУ. Геологія” забезпечують справедливу оцінку рецензування наданих статей. Вони повинні запобігати конфліктним ситуаціям між авторами, членами редакційної колегії та рецензентами. Крім того, редактори забезпечують конфіденційність усіх матеріалів, що стосуються статей, до моменту їх опублікування. Головний редактор “Вісника КНУ. Геологія” разом із заступником головного редактора та відповідальним секретарем координують роботу редакційної колегії та рецензентів.

Рецензенти Вісника КНУ. Геологія” є членами редакційної колегії. За необхідності, можуть залучатися сторонні рецензенти відповідного наукового напрямку. Рецензенти оцінюють рукопис лише на основі поданих матеріалів без урахування етнічних, гендерних, релігійних, політичних та інших приналежностей авторів. Рецензенти мають забезпечувати принципи конфіденційності усіх матеріалів, що відносяться до публікації, а також повідомляти головного редактора про усі підозри й порушення авторських прав та плагіат. Рецензенти оцінюють надані їм матеріали, їхню значимість для геологічної науки, новизну та доречність. Результати рецензування, висновки рецензентів, супровідні висновки у прозорій формі вносяться до спеціальної форми. Виключається персональна критика авторів. Якщо рецензент не впевнений у своїй компетентності у запропонованому науковому питанні, він має повідомити про це головного редактора “Вісника КНУ. Геологія”. Неопубліковані матеріали не можуть використовуватися без погодження з авторами.