Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Етичні норми журналу

Редакційна колегія керується традиційними етичними принципами наукової періодики задля поширення надійної та якісної інформації. Неухильно дотримується принципів публікаційної етики та кодексу академічної доброчесності наукових публікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Будь-яка публікація, що не відповідає стандартам, відхиляється на етапі рецензування. Рецензенти "Вісника" беруть на себе відповідальність за перевірку статтей на наявність плагіату, фабрикування результатів і фальсифікації даних. Редакційна колегія повідомляє про будь-які випадки підозри про порушення академічної доброчесності, плагіат або дублювання статей.

Автори мають бути впевнені, що підготували оригінальну роботу, яка несе наукову новизну для геологічної науки, що представлена стаття ніколи раніше не публікувалася в Україні або за кордоном. Усю запозичену інформацію, що належить іншим авторам, рисунки, таблиці, фотографії або копійовані частини тексту необхідно належним чином процитувати та навести посилання у вигляді списку використаної літератури. Автори несуть відповідальність за літературне редагування статей перед поданням матеріалів до публікації. У випадку надання авторам будь-якої інтелектуальної та фінансової підтримки бажано чітко оговорювати такі факти у статтях.

Для повного розуміння та уникнення випадків невірного трактування публікацій, автори мають забезпечувати необхідний рівень англійської мови у текстах статей та анотаціях.

Автори, що подають статтю до друку, підтверджують новизну та оригінальність запропонованих матеріалів, оформлюючи згоду на публікацію статті та оприлюднення персональних даних. Усі автори "Вісника" мають поділяти Етичні норми журналу, правила рецензування та публікації. Після подання публікації автори мають спілкуватися з відповідальним секретарем журналу на всіх етапах рецензування та підготовки статей до друку.

Редактори "Вісника" забезпечують справедливе рецензування наданих статей. Вони повинні запобігати конфліктним ситуаціям між авторами, членами редакційної колегії та рецензентами. Крім того, редактори забезпечують конфіденційність усіх матеріалів, що стосуються статей, до моменту їх опублікування. Координують роботу редакційної колегії та рецензентів головний редактор, його заступник та відповідальний секретар.

Рецензенти "Вісника" - члени редакційної колегії та інші провідні фахівці відповідного наукового напрямку, вітчизняні та зарубіжні. Рецензенти оцінюють рукопис лише на основі поданих матеріалів, без урахування етнічної, гендерної, релігійної, політичної приналежності авторів. Рецензенти мають забезпечувати принципи конфіденційності усіх матеріалів, що відносяться до публікації, а також повідомляти головного редактора про всі підозри щодо порушення авторських прав і плагіат. Рецензенти оцінюють значимість наданих матеріалів для геологічної науки, новизну та доречність. Результати рецензування та висновки рецензентів у прозорій формі вносяться до спеціальної анкети. Персональна критика авторів виключена. Якщо рецензент не впевнений у своїй компетентності в запропонованому науковому питанні, він має повідомити про це головного редактора. Неопубліковані матеріали не можуть бути використані без згоди авторів.