Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Історія журналу

Наукове видання "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія" засноване 1958 р. До 1967 р. включно (до Вип. 8) виходив "Вісник Київського університету. Серія геології та географії".
Під титулом "Вісник Київського університету. Прикладна геохімія та петрофізика" з 1974 до 1991 р. публікувалося щорічне наукове видання, відповідальним редактором якого був доктор геол.-мінералог. наук, проф. М.І. Толстой, а відповідальним секретарем - Ю.Л. Гасанов. Всього вийшло 17 випусків видання.

З 1982 р. щорічно видається "Вісник Київського університету. Геологія", який з Вип. 16 (2000 р.) отримав сучасну назву.
Відповідальними редакторами видання у різні роки були: 
доктор геол.-мінералог. наук І.Л. Соколовський; 
доктор геол.-мінералог. наук, проф. В.І. Скаржинський; 
доктор геол.-мінералог. наук, проф. С.А. Мороз; 
канд. геол.-мінералог. наук, проф. В.С. Шабатин; 
доктор геол. наук, проф. В.Ф. Грінченко; 
доктор геол.-мінералог. наук, проф. М.І. Толстой; 
доктор геол. наук, проф. С.А. Вижва;
доктор геол. наук, проф. В.А. Михайлов.
 Починаючи з 2010 р. "Вісник" публікує фахові наукові статті українською, англійською і російською мовами і виходить з періодичністю чотири випуски на рік.