Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Стратегія розвитку журналу


«Вісник Київського національного університету. Геологія» є провідним фаховим науковим виданням України.

Журнал сприяє зміцненню, розширенню цілісного наукового інформаційного простору України в галузі геологічних наук і успішній інтеграції його в світовий науковий інформаційний простір.

Редакційна політика журналу ґрунтується на традиційних етичних принципах наукової періодики, підтримує Кодекс етики наукових публікацій.
Найближчі перспективи розвитку «Вісника Київського національного університету. Геологія» полягають у постійному процесі підвищення його наукового та міжнародного визнання, зростання загального рейтингу, індексу цитування (імпакт-фактору), розміщення в основних міжнародних базах даних (Scopus, Google ranking, РИНЦ та інших). 

Тенденції в розвитку світової геологічної науки диктують пошук дедалі більш оперативних способів ознайомлення наукового співтовариства з результатами наукових досліджень вчених і фахівців. Для збільшення рейтингу журналу редакційна колегія планує додатково створення електронної версії журналу.

Подальший розвиток журналу дозволить:
• збільшити кількість публікацій українських учених, зокрема, як відомих, так і молодих;
• залучити провідних науковців світу для публікацій в українському інформаційному середовищі з метою найкращої інтеграції у світову наукову спільноту;
• розширити аудиторію для висвітлення вітчизняних розробок і інновацій, що надасть нові можливості співпраці над науковими проектами.

Редакція журналу проводить політику відкритого доступу до рецензованих наукових публікацій, сприяючи поліпшенню інформаційного наукового обміну, а також підвищенню цитування робіт і, відповідно, результативності наукової діяльності авторів, що публікуються в журналі.