Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Редакційна політика та стратегія розвитку журналу

Редакційна політика журналу ґрунтується на традиційних етичних принципах наукової періодики, підтримує Кодекс етики наукових публікацій, сприяє інтеграції геологічної науки України в світовий науковий інформаційний простір.

Найближчі перспективи розвитку «Вісника» редакційна колегія бачить у підвищенні його міжнародного визнаннязокрема за рахунок індексації публікацій журналу в наукометричних базах Web of Science, Scopus та інших, зростання індексу цитування (імпакт-фактору) тощо.

Редакція журналу проводить політику відкритого доступу до рецензованих наукових публікацій, сприяючи поліпшенню інформаційного наукового обміну, а також підвищенню цитування робіт і, відповідно, результативності наукової діяльності авторів, що публікуються у "Віснику".