Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2012, N 57
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Тустановська Л. Модель еволюції рельєфоутворення Канівського Придніпров'я на основі структурної морфометрії
ГЕОФІЗИКА
Продайвода Г., Безродний Д., Безродна І. Дослідження впливу тектонічних деформацій на параметри пружної і акустичної анізотропії залізистих кварцитів Криворізької надглибокої свердловини за даними математичного моделювання
Вижва С., Онищук Д., Онищук В. Петроелектрична модель порід-колекторів Західно-Шебелинського газоконденсатного родовища
Цибульський В., Кузьменко П., Тищенко А. Методика проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля в межах українського сектору Прикерченського шельфу Чорного моря
Левашов С., Якимчук М., Корчагін І., Якубовський В. Нові результати геофізичних досліджень у районі крупного родовища цинкових руд "Шаймерден" (Республіка Казахстан)
Пігулевський П. До геологічної природи південно-західної частини Томаківського гравітаційного максимуму
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Костенко Н., Толстой М., Кадурін В., Чепіжко О. До оцінки металогенічної спеціалізації гранітоїдів Українського щита
Жикаляк М., Чиж В. Регіональні аспекти геолого-економічної оцінки неметалічних корисних копалин
Толкунов А. Закордонний досвід та форми залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь
Андрєєва О. Особливості методик геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази бентонітових глин України
Рослий І. Полігенно-екзогенне формування родовищ урану у Дніпровсько-Донецькій западині
Харитонов В., Олійник Т. Категоризація родовищ титану за загальними запасами
Гошовський С., Рослий І., Бобров О. Геологічна оцінка потенційних ресурсів урану Дніпровсько-Донецької западини Північного Криворіжжя
Галецький Л., Ремезова О. Металогенія титану України
Бурбан К., Скакун Л. Мінералого-генетична модель Заваллівського родовища графіту
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Пономаренко О., Юшин О., Грінченко О. Можливий потенціал повторного використання різних типів промислових відходів гірничовидобувної галузі України
Остроух О. Природні та антропогенні чинники зміни хімічного складу підземних вод на території південно-західної частини Закарпатської області
Кошлякова Т. Визначення основних тенденцій щодо змін стану питних вод у м. Києві