Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2012, N 58
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Тимченко Ю. Насєдкін Є. Перспективи застосування методів діатомового аналізу для моніторингу впливу гідрометеорологічних факторів на процеси осадконакопичення
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Казанцев А. Статистичний зв'язок параметрів Місяця із сейсмічними явищами на Землі
Безродний Д. Принципи визначення різних балів тектонофацій за петроакустичними даними на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя ("Супутник-2")
Назаревич А., Микита А. Геотермічний метод у сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті
Гурова І., Семенова Ю. Землетрус 07.05.2008 року в північно-західній частині Чорного моря
Роганов В. Моделювання хвильових полів в анізотропних середовищах матричним методом
Малицький Д., Муйла О., Павлова А. Матричний метод у задачах сейсмології
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Толстой М., Костенко Н. Співставлення плюмазитових рідкіснометальних гранітів Українського щита і північно-західної частини Богемського масиву (Рудні Гори)
Загнітко В., Лижаченко Н. Динаміка видобування та реалізації графіту в Україні та світі
Дудніков М. Перспективи нафтогазоносності Південно-СхІдної частини Дніпровсько-Донецької западини
Трощенко В., Бублик Ю. Вулканіти і рубін Суміакатра, о. Мадагаскар
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Коржнев М., Малахов І. Техногенні форми рельєфу та оцінка екологічних ризиків і збитків гірничовидобувної діяльності у Криворізькому залізорудному басейні
Кононов Ю., Удалов І., Чомко Д. Екологічна оцінка стану грунтів на прикладі Брянківської територіально-промислової агломерації (Луганська область)
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Жуков М., Клипа А., Стахів І., Макаренко М. Імовірнісна оцінка забруднення природного середовища на основі моделювання розподілів вмісту хімічних елементів (на прикладі поверхневих вод Полтавської області)
Кендзера О., Вижва З., Федоренко К., Вижва А. Визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання сейсмічного шуму на прикладі спостережень в м. Одесі
Міненко П., Міненко Р. Похідні дискретно заданого поля в обернених задачах гравіметрії та магнітометрії
НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ
Нестеровський В., Вакуленко О. Викопна флора в колекціях геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка