Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія,2013,N 2(61)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Шевчук В., Іванік О., Цибульська О. Негативний вплив селів на функціонування природно-техногенних систем та оцінка селенебезпеки притоків різних порядків басейнів річок Мокрянка та Брустурянка
Жабіна Н., Анікеєва О. Унікальні відслонення відкладів верхньої юри на території Українського Передкарпаття
Попова Л. Палеоекологічні умови існування ранньоготеривської Первомайської рифової споруди (правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим)
Тустановська Л. Неотектогенез Канівського Придніпров'я на основі структурної морфометрії
Андрієць Т. Методичні засади структурно-морфометричних досліджень гірського рельєфу (на прикладі Карпатського модельного полігону)
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук Д., Онищук В. Петроелектрична модель основних типів порід кембрію Володимирської площі Волино-Поділля
Малицький Д., Павлова А. Порівняльний аналіз методів в задачах поширення сейсмічних хвиль в шаруватих анізотропних середовищах
Хоменко Р., Бондар К., Попов С. Нова малоглибинна багатоелектродна установка вимірювання електричного опору
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Лижаченко Н., Ніколаєвський В. Перспективи використання ресурсної бази Завалівського родовища графіту
Антаков Є. Сучасний стан світового та українського ринку марганцю: основні проблеми та тенденції
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Шевченко О., Корнєєнко С., Діхтярук О. Аналіз причин збільшення концентрації заліза у підземних водах водозаборів міста Шепетівка
Диняк О. Інженерно-геологічне районування з метою виявлення ділянок можливого розвитку небезпечних геологічних процесів на базі ГІС та картографічного моделювання
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вижва С., Продайвода Г., Віршило І., Козіонова О. Проблеми інформаційного забезпечення інтерпретаційних технологій геофізичної томографії
Захарій Н., Поліновський В. Аналіз та синтез різнорідних геопросторових даних (побудова метамоделі для геологічної інформації)
Лавренюк М. Напружено-деформований стан вологонасиченого масиву під дією гравітації
Вижва З. Статистичне моделювання сейсмічного шуму у чотиривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища
ЕКОНОМІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Курило М., Бондар Ю. Перспективи освоєння геологічних пам'яток Криворіжжя з метою науково-пізнавальної та туристичної діяльності