Т. Хрестак, д-р наук,
Компанія Віадукт, Загреб, Хорватія,
A. Лазаревич, д-р наук, асист.,
Л. Фргич, д-р наук, проф., lidija.frgic@rgn.hr, Загребський університет,
Факультет Гірничої справи, Геології та Нафтової інженерії, Хорватія
АНАЛІЗ СТРЕССУ ТА ДЕФОРМАЦІЙ ПІД ЧАС РОЗКОПОК ТУНЕЛЮ СЛЕМЕ
Проведено аналіз стресу і деформації методом скінченних елементів (МСЕ) під час розкопок розділу портал на правій трубі тунне-лю Слеме.
Порівняльний аналіз виконано на основі 2D і 3D моделювання з результатами вимірювань на місцевості для конвергенції тунелю і
поверхні наземних будов. Багатоступінчасті розкопки з підтримкою труби на даху робочої поверхні були змодельовані.
Розрахункова модель показала, що безпечна і економічно ефективна технологія розкопки були застосовані в розглянутому випадку.