В. Михайлов, д-р геол. наук, проф., декан, vladvam@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, Україна, 03022,
В. Гулій, д-р геол.-мін. наук, проф., зав. каф. петрографії, vgul@ukr.net, Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, м. Львів, Україна, 79005,
О. Ковтун, зав. лаб. аналітичних досліджень, kovtun85@ukr.net,
Український державний геологорозвідувальний інститут,
вул. Автозаводська, 78-А, м. Київ, Україна, 04114,
В. Сидорчук, асп., sydvit@gmail.com, Ю. Наконечна, к.філол.н., асист., y.nakonechna21@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, Україна, 03022
МОРФОЛОГІЯ ТА СКЛАД ЗОЛОТА РОЗСИПНИХ РОДОВИЩ ЛІБЕРІЇ
У зв'язку з періодом громадянської війни, яка тривала в Ліберії з 1989 по 2003 рік, геологічне вивчення країни було призупинене, і стало мо-
жливим тільки після її закінчення. Саме тому до сьогодні територія Ліберії не має чіткого геологічного районування золотоносних регіонів.
Морфологія золота Ліберії вивчена дуже слабко. У вітчизняній літературі вивченню цього питання увага не приділялась.
Стаття присвячена дослідженню морфологічних форм золота з різних регіонів республіки Ліберія. Основними цілями проведеного мор-
фологічного аналізу було виділення основних морфологічних типів золота країни та їх генезису, а також визначення можливих шляхів форму-
вання розсипів. Для досягнення більш точних результатів було також проведено мікрозондовий та рентгенофлуоресцентний аналізи. Порів-
няльний аналіз морфологічних особливостей та пробності золота проводився по восьми регіонам досліджень: Колахун, Магуа, Конія та Зея в
північній частині, Соло і Східна – в південній частині, західній (Сосо) і центральній (Тімбо) частинах Ліберії. Різне за типом золото, що досліджувалось, було класифіковане за його морфологічними особливостями, що могли також вказу-
вати на його генезис. Добра окатаність зерен вказує або на значну відстань переносу матеріалу, або на те, що золото було перевідк-
ладене із палеорозсипищ. У випадку регіону Магуа, враховуючи велику різноманітність форм, розмірів та речовинного складу золотин,
дане золото може мати два генетичні типи: 1) палеорозсипне, найближчим аналогом якого є родовище Тарква в Гані; 2) корінне, при-урочене до залізистих кварцитів, на яких розвиваються латеритні кори вивітрювання.
В результаті проведеного рентгеноспектрального (мікрозондового) аналізу золотин з різних регіонів було визначено, що всі ана-
лізовані зерна мають у своєму складі вміст золота близький до 100%. За результатами проведеного аналізу можна засвідчити, що усі
проби, окрім проби №142 мають типовий металічний склад золота, який характерний для геохімічних особливостей даного елементу.
У пробі №142 відмічається аномальний вміст срібла, який становить аж 16,7%.