П. Перейра, д-р наук, Paulo@mruni.eu,
Центр Менеджменту Навколишнього Середовища,
Університет Миколаса Ромеріса,
Атейтіс, 20, LT-08303 Вільнюс, Литва,
М. Оліва, д-р наук, Moliva@campus.ul.pt,
Інститут Географії та Територіального Планування,
Університет Лісабону,
Аламеда де Універсідаде, 1600-214 – Лісабон, Португалія
МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОФОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ
В УМОВАХ НЕОБРОБЛЮВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
Гідрофобність грунтів є природною властивістю, яка пов'язана з впливом ерозійних процесів, інфільтрації води, поверхневих і
підземних гідрогеологічних процесів, поживних речовин, вилуговування і росту рослин.
Мета: Дослідження просторового розподілу і визначення найбільш точних методів інтерполяції для оцінки гідрофобності грунтів
у межах необроблюваних сільськогосподарських угідь.
Методика: Було обрано ділянку площею 21 м2 (7x3 м). Усередині цієї ділянки гідрофобність грунтів визначалася з кроком 50 см. З метою визначення найбільш надійної карти було протестовано кілька методів інтерполяції – звичайний крігінг, зворотня відстань до
ваги з силою 1, 2, 3, 4 і 5, Радіальна базисна функція (Зворотня, мультиквадратична, мультилогарифмічна, натуральний кубічний сплайн і тонкої пластини, сплайн ), Локальна поліномна з силою 1 і 2. Результати: Отримані результати показують, що гідрофобність грунтів дуже неоднорідна, навіть на невеликих відстанях.
Останнє свідчить, що гідрологічні властивості грунтів можуть змінюватися дуже швидко в просторі. Сферична модель стала найк-
ращим передвісником гідрофобності грунтів. Крім того, найбільш точним методом інтерполяції виявлено Мультилогарифмічний
метод, а найбільш обгрунтований метод кубічного сплайну.
Новизна: Дослідження декількох методів інтерполяції просторового розподілу гідрофобності грунтів не вивчалися раніше, а отже
наведені матеріали несуть нову інформацію у даній сфері досліджень.
Практичне значення: Більш точна інтерполяція гідрофобності грунтів та інших показників допоможе глибше зрозуміти тонкі процеси у
межах великих площ. Картування з вищою точністю поліпшить моделі та зробить вагомий внесок у прогнозування ерозії грунтів.