Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія,2014/N 1(64)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Киселевич Л. Особливості літолого-фаціального складу, умов залягання та поширення відкладів середнього альбу у межах рівнинного Криму
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Загнітко В., Михайлов В. Геохімічні особливості газової складової газоносних сланцевих товщ України
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Митрохин О., Вишневська Є. Мінералого-петрографічні особливості долеритів Розанівського дайкового поля (Південна частина Інгульського мегаблоку Українського щита)
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Герасимець І., Петренко О., Савченко Т., Карданець Ю., Гречанівський О., Дудченко Н. Синтез і властивості синтетичних аналогів біогенного магнетиту
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук Д., Рева М., Онищук В. Комплексні петроелектричні моделі вапняків девону та пісковиків кембрію Добротвірської площі Волино-Поділля
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Козловський Е., Малицький Д., Павлова А. Розрахунок та аналіз азимутальних коефіцієнтів qi та уточнення швидкісної моделі Закарпатського сейсмоактивного регіону
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Скакальська Л. Прогнозування фізичних та колекторських властивостей порід-колекторів у геологічних структурах із нетрадиційним газом
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Карпенко І. Літолого-геофізичні властивості сланцевих порід з підвищеним вмістом керогену
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В., Ємець О. Рівень дозрілості органічної речовини відкладів Дніпровсько-Донецької западини у зв'язку з перспективою відкриття родовищ нетрадиційного газу
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Азіз Амджаді, Чомко Д. Застосування кластерного аналізу для виділення ділянок грунтових вод з подібним хімічним складом в Шіразскій та Хоррамабадскій міжгірських западинах Ірану
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вижва З., Федоренко К., Вижва А. Статистичне моделювання сейсмічного шуму в багатовимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Дубовенко Ю. Про однозначність обчислення наближень багатошарових густинних контактів
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Азімов О. Основні методологічні принципи дослідження особливостей будови земної кори дистанційними технологіями
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Міненко Р., Міненко П. Оберенені лінійні задачі гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками вищого порядку
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]