Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2014/N 4(67)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Попова Л. Готеривські органогенні споруди правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим 
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Огієнко О. Видове різноманіття та екологічні особливості діатомових комплексів із поверхневого шару донних відкладів Західної Антарктики (район Аргентинських островів) 
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Мазко А. Ранньо- і пізньосингранітизаційні бластомілоніти Первомайської зони розломів 
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Андрієць Т. Реконструкція тектонічної еволюції вулкану Синяк (Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо) в постмагматичні етапи за даними структурно-морфометричного аналізу
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Шнюков С., Лазарєва І., Никанорова Ю., Морозенко В. Подібність та відмінності ореолів фенітизації Пенченгінського та Чернігівського карбонатитових масивів
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Митрохин О., Вишневська Є., Гаценко В., Михальченко І. Геологічна позиція та речовинний склад пікритів Новоукраїнського дайкового поля (Інгульський мегаблок Українського щита)
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук Д., Онищук В., Пастушенко Т. Електричні властивості порід кембрію Волино-Поділля
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Карпенко І., Карпенко О., Башкіров Г. Петрофізичні передумови оцінки вмісту керогену в гірських породах за даними промислової геофізики
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Безродний Д., Ткачов Л., Безродна І. Вивчення характеру пружної анізотропії плагіомігматитів Криворізької надглибокої свердловини за даними петроакустичних досліджень
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Меньшов О., Карпенко О. Магнітні дослідження при пошуках покладів вуглеводнів нетрадиційного типу. Постановка задачі
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Тройніч К., Матвійчук Б., Вижва С. Геофізична томографія: сучасний стан та перспективи впровадження для розв’язання задач нафтогазової геології
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Дячков Б., Черненко З., Мізерна М., Теут Є. Інноваційний підхід до виділення перспективних площ на золоте зруденіння на території Західної Калби (Східний Казахстан)
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Дудніков М., Михайлов В. Газоносність ущільнених порід Артемівської площі в південно-східній частині ДДЗ
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Удалов І., Чомко Д. Еколого-гідрогеологічні дослідження у зв’язку із "мокрою" консервацією вугільних шахт (на прикладі Алмазно-Мар’ївського гірничопромислового району Донбасу)
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Шевчук Л. Вплив геохімічних умов на зміни хімічного складу підземних вод (на прикладі водозаборів Луганської області)
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]