Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2015/N 1(68)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Лазарук Я. Тангенціальні рухи Дніпровсько-Донецької западини як один з чинників формування нафтогазоносних структур
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Попова Л., Огієнко О., Cокольський Т. Викопні еласмобранхії та стратиграфія крейдових відкладів Канівщини
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Огієнко О. Розподіл комплексів діатомових водоростей у поверхневому шарі донних відкладів північно-західної частини Антарктичного півострова за морфоструктурними зонами шельфу
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Мадьяр А., Ковач М., Варга Г., Радванські Б., Фабіан С., Іжак Т., Плачковська Е., Тимченко Ю. Зв'язок між рослинністю і схиловими процесами на високих надзаплавних берегах Пакш-Дунакемледа
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Шнюков С., Лазарєва І., Никанорова Ю. Фенітові ореоли лінійних карбонатитових масивів: мінерало-геохімічні критерії ідентифікації та встановлення геологічної будови
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Лазарєва І. Геохімія та забарвлення природних флюоритів: ефективність і простота застосування в практиці мінералого-геохімічних досліджень
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОФІЗИКА
Малицький Д., Назаревич А., Микита А., Асташкіна О., Коваль Ю., Махніцький М. Геоакустичні спостереження на пункті "Яноші" у Закарпатті
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Кузьменко Т. Синтетичне сейсмічне моделювання відкладів осадового чохла Каркінітського прогину
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Карпенко О., Михайлов В., Карпенко І. До прогнозу освоєння вуглеводневих ресурсів східної частини ДДЗ
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Дячков Б., Матайбаєва І., Черненко З., Теут Є. Геологічна позиція і рудоносність гранітоїдних поясів Великого Алтаю
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Кошлякова Т., Кошляков О., Долін В., Скрипкін В. Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Київ в умовах техногенного впливу
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Бровко А., Бровко Г. Гідродинамічний режим підземних вод в районі Рівненської АЕС
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Бойко К. Методика оцінки ризику виникнення новітніх зсувів південно-західного берегу Криму
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Малицький Д., Муйла О., Грицай О., Кутнів О., Обідіна О. Визначення тензора сейсмічного моменту з хвильових форм
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Міненко Р., Міненко П., Мечніков Ю. Сучасний стан проблеми стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]