УДК 553.98:550.8.477.5

М. Дудніков, заст. нач. відділу,

Департамент з видобування газу та нафти

Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України",

вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601, Україна,

Email: MDudnikov@naftogaz.com,

В. Михайлов, д-р геол. наук, проф., директор,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна,

Email: vladvam@gmail.com


ГАЗОНОСНІСТЬ УЩІЛЬНЕНИХ ПОРІД АРТЕМІВСЬКОЇ ПЛОЩІ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ДДЗ


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком)


Метою статті є розгляд особливостей геологічної будови та нафтогазоносності Артемівської площі, де під час проведення геологорозвідувальних робіт у минулі роки було отримано прямі ознаки газоносності московських відкладів середнього карбону. Застосована авторами методика всебічного аналізу матеріалів промислово-геофізичних досліджень, що включала комплексну інтерпретацію даних геофізичних досліджень у свердловині, газового каротажу, випробувань пластів, результатів лабораторних досліджень керну, описів шліфів, дозволила виділити значну кількість газонасичених ущільнених пластів-колекторів. Отримані результати дозволяють стверджувати, що Артемівська площа є перспективним об’єктом щодо відкриття нового родовища газу неконвекційного типу. Наукова новизна роботи полягає в тому, що завдяки проведеним дослідженням доведено нафтогазоносність ущільнених порід середнього карбону у південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Ці відклади раніше вважалися безперспективними. Результати роботи дозволяють рекомендувати проведення аналогічних досліджень на сусідніх площах у цій зоні. Підтвердження нафтогазоносності Артемівської площі дозволяє збільшити ресурсну базу вуглеводнів усієї південно-східній частині ДДЗ. Практичне застосування рекомендацій авторів статті, в комплексі з сучасними технологіями розвідки та видобутку вуглеводнів, дадуть можливість відкрити нові родовища газу і збільшити обсяги його видобутку.


Ключові слова: Дніпровсько-Донецька западина, Артемівська площа, пласт-колектор, керн, ГДС, органічна речовина, газонасиченість.