УДК 563.6.001.33

Л. Попова, канд. геол. наук, ст. наук. співроб.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна,

E-mail: popovalv@mail.ru


Готеривські Органогенні споруди правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим


(Рекомендовано членом редакційної колегії дом геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком)Проаналізовано фактори впливу на розташування органогенних споруд у нижній крейді Гірського Криму. Для випадку споруд готеривського палеобасейну, на основі опублікованих різними авторами даних, обрано дві альтернативні гіпотези, що найбільшою мірою відповідають усім існуючим фактам: аноксична гіпотеза і гіпотеза посиленого теригенного зносу як похідної нерівномірної тектоніки і перепадів рельєфу. З цих двох гіпотез гіпотеза теригенного зносу, пов’язаного з активною тектонікою, може бути протестована за допомогою методів, що застосовуються в ході геологічної з’йомки органогенних споруд. А саме, якщо при трансгресивному взаєморозташуванні споруд або частин споруди виявиться тенденція до уповільнення або припинення росту споруд чи зростання частки теригенного матеріалу в складі рифогенного вапняку, гіпотезу теригенного зносу можна вважати підтвердженою. В даній роботі для такого тестування було використано метод висотної арфи і побудову фаціальних профілів для ранньоготеривських споруд правобережжя р. Бодрак. На цьому матеріалі було показано, що трансгресія під час існування споруд справді відбувалася, але темпи її цілком помірні. Підйом рівня моря за досліджений проміжок часу (який відповідав не більше, ніж двом амонітовим зонам) становив 5-10 м, причому ті частини споруд, що відповідають високому стоянню рівня моря, не відображають ознак пригнічення, навпаки, спостерігається класичний варіант позитивної залежності між ростом коралів і зануренням території.

Таким чином, для пояснення деградації коралових угруповань у готериві Південно-Західного Криму залишається тільки аноксичний сценарій. Проявлена впродовж усієї крейди тенденція витіснення коралів із адаптивної зони біогермоутворювачів, спричинена (аналогічно ситуації сучасних рифів) глобальним потеплінням, призводила до руйнування структури коралових угруповань, у першу чергу, за рахунок пригнічення еукаріотичної гетеротрофної складової. Наслідком цього були аноксичні події (в даному випадку, локальні, пов’язані з міжбіогермними западинами, а пізніше і глобальні).

Показано, що готеривські органогенні споруди межиріччя Бодрака і Альми належать до споруд відмілинних седиментаційних бар’єрів, для яких характерне розташування на невеликих глибинах, але далеко від суходолу, відсутність добре виражених грубоуламкових шлейфів споруд, швидка міграція споруд по латералі, наявність достатньо екранованих від хвиль ділянок. Додатково ускладнювало палеогеографічну ситуацію в басейні те, що розташування споруд контролювалося виходами інтрузій, які становили сприятливий для поселення коралів субстрат.


Ключові слова: готерив, органогені споруди, Південно-Західний Крим.