Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2015/N 2(69)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Анікеєва О. Кореляційна седиментаційна модель верхньоюрських рифогенних відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Огієнко О., Тимченко Ю. Вплив пізньоголоценових коливань клімату на обстановки седиментації в акваторії Антарктичного півострова
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Анфімова Г. Стан вивченості та проблеми дослідження стратотипів світ і опорних розрізів товщ нижньої крейди Гірського Криму
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Лазарєва І. Інформативність типізації цирконів з метасоматитів за деякими фізичними, морфологічними та геохімічними ознаками
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Шабатура О., Онищук Д., Онищук І. Радіаційні характеристики радонових вод м. Хмільник
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Бурахович Т., Ганієв О., Ширков Б. Моделювання глибинної будови Голованівської шовної зони за даними геоелектрики
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Омельченко В., Пігулевський П. Геологічна будова Михайлівсько-Білгородської шовної зони в межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Безродна І., Шинкаренко А. Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Бондаренко М., Кулик В. Визначення пористості та коефіцієнта газонасиченості колекторів залежно від термобаричних умов (РТ-умов) залягання
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Бондар К. Якісна інтерпретація магнітних карт і пошук археологічних об'єктів на пам'ятках пізньоримського часу
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Меньшов О. Магнітна сприйнятливість південних чорноземів України на прикладі Одеської області
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Бровко А., Бровко Г., Кошляков О. Оцінка стійкості стану ґрунтових вод при вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі ґрунтових вод на території Рівненської АЕС)
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вижва З., Федоренко К., Вижва А. Покращений алгоритм статистичного моделювання сейсмічного шуму в багатовимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Міненко Р., Міненко П., Мечніков Ю. Проблема пошуку змістовних розв'язків обернених лінійних задач магнітометрії комплексуванням інтерпретаційних моделей
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Малицький Д., Муйла О., Грицай О., Павлова А., Асташкіна О., Обідіна О., Козловський Е. Розподілене джерело: результати моделювання та перспективи використання для задач сейсмології
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]