УДК 551.35+561.261+551.89(292.33+292.34)

О. Огієнко, асист., E-mail: ogienko@univ.kiev.ua;

Ю. Тимченко, канд. геол. наук, мол. наук. співроб., E-mail: maeotica@ukr.net,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська 90, м. Київ, 03022 Україна


ВПЛИВ ПІЗНЬОГОЛОЦЕНОВИХ КОЛИВАНЬ КЛІМАТУ НА ОБСТАНОВКИ СЕДИМЕНТАЦІЇ

В АКВАТОРІЇ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.М. Іванік)


Стаття присвячена дослідженню обстановок осадконакопичення в пізньому голоцені в північній, найбільш відкритій до океану та чутливій до швидких змін клімату, частині акваторії Антарктичного п-ова. Мета роботи – простежити послідовні зміни гідрологічних і кліматичних палеоумов, у яких відбувалося формування осадків колонки К98-09 (глибина моря 1227 м) на основі аналізу таксономічного складу та екологічної структури комплексів викопних діатомових водоростей із поверхневих верхньочетвертинних відкладів. За даними діатомового аналізу та літологічною характеристикою горизонтів було визначено, що осадки колонки формувалися в глибокому басейні із сильним океанічним впливом і змішуванням різнотемпературних водних мас, з крижаним покривом взимку та середніми температурами поверхневого шару води в період вегетації -1 – +1,5°C. Аналіз таксономічного складу комплексів показав, що осадконакопичення відбувалося в пізньому голоцені, а співставлення одержаних результатів з даними палеокліматичних досліджень [7, 9-10] дозволило встановити, що час початку формування осадків колонки співвідноситься з неогляціалом (≤2,4 тис р). За приблизними оцінками, середня швидкість осадконакопичення в пізньому голоцені в районі знаходження станції становила не менше 18-19 см/1000 р, а приблизно 450-500 років тому в районі північного краю Антарктичного п-ова почалося потепління, що триває до нашого часу. Наведена робота містить нову інформацію про швидкості та умови осадконакопичення в північній акваторії Антарктичного п-ова, що є важливою при реконструкціях клімату пізнього голоцену та палеоокеанологічних дослідженнях пізньочетвертинної історії Південного океану.


Ключові слова: седиментація, донні осадки, діатомові водорості, палеоклімат, голоцен, Антарктика.