Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2015/N 3(70)
ЗМІСТ
ДО ЮВІЛЕЇВ
Михайлов В., Шевчук В., Іванік О., Янченко В., Янченко І. Бондарчук Володимир Гаврилович – розбудовник української науки
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Шаталов М. Видатний педагог, вчений-геоморфолог та тектоніст: До 110-річчя академіка В.Г. Бондарчука
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Жабіна Н., Анікеєва О., Колодій І., Мінтузова Л. Нові дані про стратиграфію відкладів та гідрогеохімічні умови Прадніпровської площі (північно-західний шельф Чорного моря)
Анотація [Eng], [Ukr], [Rus]
Матіщук О. Палеогеографічні особливості формування метаконгломератів скелюватської світи Криворізької структури
ГЕОФІЗИКА
Малицький Д., Грицай О., Обідіна О., Павлова А. Визначення механізму вогнища землетрусу в районі Альберти, Канада (φ=58.16°N, λ=-115.25°E, Mw=3.98)
Омельченко В., Пігулевський П., Дубров Д. Використання гравірозвідки в комплексі геофізичних методів при вивченні солянокупольних структур Дніппровсько-Донецької западини
Бондар К., Цюпа І., Стахів І. Характеристика розподілів магнітної сприйнятливості грунтів українських міст та оцінка рівнів їх техногенного забруднення
Чалий О., Ільєнко В., Щербіна С. Макросейсмічні прояви землетрусу 03.02.2015 на межі Полтавської і Сумської областей
Тройніч К. Застосування методу SIRT для інверсії даних гравіметрії
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Гулій В., Побережська І., Локтєв А. "Молодий газ" в рифтогенних структурах України
Сидорчук В. Уранова мінералізація в пегматитах Регібатського щита (терейн Тазіаст-Тіджіріт), Мавританія
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Міненко Р., Міненко П., Мечніков Ю. Проблема змістовності стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії
ПОДІЇ
Шунько В. Монографія "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України"