УДК 929 : 94

В. Михайлов, д-р геол. наук, проф., E-mail: vladvam@gmail.com,

В. Шевчук, д-р геол-мінералог. наук, проф., E-mail: svgeol@yandex.ua,

О. Іванік, д-р геол. наук, доц., E-mail: om.ivanik@gmail.com,

В. Янченко, канд. геол. наук, зав. лаб., E-mail: yanchen@ukr.net,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна,

І. Янченко, канд. філол. наук, доц., E-mail: innian@ukr.net,

Державний університет телекомунікацій,

вул. Солом'янська, 7, м. Київ, 03680, Україна

 

БОНДАРЧУК ВОЛОДИМИР ГАВРИЛОВИЧ – РОЗБУДОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол. наук О.І. Меньшовим)

 

У статті охарактеризовано наукову, організаційну та громадську діяльність видатного українського науковця, ректора Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, відомого геолога В.Г. Бондарчука впродовж одного із найскладніших періодів функціонування університету – з 1944 по 1951 роки. Висвітлюється його внесок у відбудову, удосконалення та подальший розвиток української науки та геологічної царини після Другої світової війни.