Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2015/N 4(71)
ЗМІСТ
ДО ЮВІЛЕЇВ
Шаталов М. Професор Є.М. Лазько – видатний вчений і патріарх Львівської школи геології та металогенії докембрію. До 100-річчя від дня народження
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Жабіна Н., Анікеєва О., Самарська О. Нові дані про умови седиментації карбонатного комплексу верхньої юри на території Переддобрудзького прогину
Гриценко В., Палій В., Деревська К., Руденко К. Унікальні колекцій вендобіонтів Геологічного музею Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України
Анфімова Г. Формування колекційного фонду еталонних розрізів як інструмент їх збереження
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Саєд Аль Рашеді, Абді Сіад Геохімічна класифікація та характеристика пляжних пісків Абу Дабі, Об'єднані Арабські Емірати: поєднання кластерного та дискримінантного аналізів
Беліцька М. Мінерали-індикатори умов сучасного річкового седиментогенезу
Пушкарьов О., Руденко І., Скрипкін В. Адсорбування тритію з водних розчинів термічно обробленими глинистими мінералами
Грінченко О., Бондаренко С., Сидорчук В. Ta-Nb мінералізація у рідкіснометальних пегматитах світу та Українського щита
ГЕОФІЗИКА
Бондар К., Цюпа І., Король А. Магнітний метод при оцінці забруднення ґрунтового покриву Запоріжжя. Еколого-геохімічне обґрунтування
Кузьменко Т., Тищенко А., Кузьменко П. Теоретико-методологічні аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів
Тройніч К. Комплексна інверсія геофізичних даних із залученням моделювання петрофізичних властивостей
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Костюченко М., Мокієнко О. Оцінка небезпеки розвитку зсувів на території Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна