Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2016/N 1(72)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Григорчук К., Гнідець В.. Кохан О. Геолого-палеоокеанографічні умови седиментації олігоцен-нижньоміоценових (майкопських) відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну
Матіщук О. Палеогеографічні особливості формування метатеригенних відкладів глеюватської світи Криворізької структури
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Сукач В., Курило С., Грінченко О. Тоналіт-тронд'єміт-гранодіоритові (ТТГ) асоціації Середньопридніпровського Архейського кратону
Шнюков С., Осипенко В. Проскурівський масив лужних порід (Український щит): новий геохімічний банк даних
ГЕОФІЗИКА
Продайвода Г., Кузьменко П., Вижва А. Моделювання годографу відбитих хвиль для сильно анізотропного геологічного середовища з горизонтальною границею
Главацький Д., Бахмутов В., Богуцький А., Волошин П. Петромагнетизм і палеомагнетизм субаеральних відкладів розрізів Бояничі і Коршів (Волинська височина)
Кравець С., Малицький Д., Асташкіна О., Махніцький М. Динамічні геотемпературні ефекти та локальна сейсмічність Закарпаття
Рибалка С., Карпенко О. Колекторські властивості теригенних порід на великих глибинах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини
Скакальська Л., Назаревич А. УзагальненІ співвідношення для методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід розрізів свердловин
Несіна Н. Поширення пізньосерпухівських біогермів у південно-східній частині Доно-Дніпровського прогину (за результатами сейсмофаціального аналізу та узагальнення геолого-геофізичних матеріалів)
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Рудько Г., Курило М., Бала В. Співставлення критеріїв визначення та ознак класифікації запасів і ресурсів у вітчизняній та міжнародній практиці геолого-економічної оцінки на прикладі родовищ вугілля
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Рева М. Супутньо-пластові води в Східному нафтогазовому регіоні України як джерело небезпеки або цінний ресурс