Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2016/N 2(73)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Лящова М. Мікрофаціальні різновиди та палеонтологічна характеристика візейських карбонатних порід південної прибортової зони ДДЗ
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Андрєєва О., Шунько В., Гречановська О. Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Рева М., Онищук І. Технологія лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід
Безродна І., Безродний Д., Голяка Р. Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля
Меньшов О., Кудеравець Р., Попов С., Хоменко Р., Сухорада А., Чоботок І. Термомагнітний аналіз ґрунтів територій покладів вуглеводнів
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В. Пошуки та оцінка нетрадиційних родовищ вуглеводнів в Україні
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Щербак О., Кошлякова Т., Долін В., Руденко І., Куцка Я. Оцінка ефективності радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів
Тютюнник Ю., Шабатура О. Індустріоземи та їх використання в археологічному ґрунтознавстві
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вижва З., Федоренко К., Вижва А. Про покращений алгоритм статистичного моделювання сейсмічного шуму в плоскій області спостереження для визначення частотних характеристик геологічного середовища
Дзюба О., Нікітченко К., Зеленко Ю. Виявлення слабких аномалій геофізичних полів на основі методів статистичної фільтрації
ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ
Грищук П., Вакуленко О., Козіонова О. Ростислав Сергійович Фурдуй – ентузіаст геологічної справи