Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2016/N 3(74)
ЗМІСТ
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Білан О., Митрохин О., Шумлянський Л. Загородній В. U-Pb ізотопний вік цирконів з гібридних порід Коростенського анортозит-рапаківігранітного плутону
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Безродна І. Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі
Орлюк М., Яцевський П. Зв'язок радонових аномалій, магнітного поля та розломів на території міста Київ
Гадіров В., Меньшов О., Кудеравець Р., Гадіров К. Граві-магніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ в умовах Азербайджану та України
Вітрик А., Трипільський О. Швидкості поширення сейсмічних хвиль у земній корі на території Балтійського щита (за даними регіональних сейсмічних досліджень)
Чернов А., Рева М. Інформативність георадарного методу за результатами досліджень на навчально-експериментальному полігоні
Ткаченко О. Основні характеристики карбонатних відкладів башкирського ярусу (на прикладі Великобунівської площі ДДЗ)
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Калашник Г. Закономірності формування урановорудних метасоматитів у зв'язку з закономірностями глибинної будови літосфери Українського щита
Гулій В., Кріль С., Ковтун О., Куземко Я. Сульфідна мінералізація у флішових відкладах Кросненської зони (в межах траси нового Бескидського тунелю)
Орач С., Петруняк В. Аналіз літолого-фаціальних критеріїв нафтогазоносності майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Нолакана П., Сіад А., Соломон Х. Геохімічна оцінка якості підземних вод у Ньюкаслі, Квазулу-Наталь, Південна Африка
Кошарна С. Методичні підходи щодо оцінки екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вижва З., Федоренко К., Вижва А. Про алгоритми статистичного моделювання сейсмічного шуму на профілі спостереження для визначення частотних характеристик геологічного середовища