Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2016/N 4(75)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Крочак М., Огієнко О., Тимченко Ю. Склад, будова та генезис бурімської світи (верхній альб-нижній сеноман) району Канівських дислокацій
Баран А. Кореляційний аналіз осадових порід Новоградського блоку (Волинський мегаблок УЩ)
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Саєд Аль Рашеді, Абді Сіад Геохімія пляжових пісків Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ)
Беліченко О., Ладжун Ю. Комплексні гемологічні дослідження нових видів термообробленого бурштину
Кульчицька Г., Герасимець І. Зональні кристали бритоліту: метасоматоз чи кристалізація?
Прилепа Д., Євтєхов В., Часова Е. Геохімічний фактор локалізації маршалітів кори вивітрювання магнетитових кварцитів Криворізького бассейну
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Лісний Г., Круглик В. Застосування графічних процесорів для побудови сейсмічних зображень геологічного середовища
Орлюк М., Марченко А., Роменець А. Зв'язок сейсмічності Землі та вікових змін її магнітного поля
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В., Кривдик С., Шаригін В. Вулканічні породи Islamic Island (Іран)
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Полєвич О., Чуєнко О., Удалов І. Потоки техногенних грунтових вод, визначення шляхів їх руху та створення на них штучних геохімічних бар’єрів
Кошлякова Т., Долін В. Природні та техногенні чинники формування хімічного складу води сеноман-келовейського водоносного комплексу у межах Київської міської агломерації
Чомко Д., Рева М., Диняк О. Супутньо-пластова вода нафтових родовищ як гідромінеральна сировина
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Зацерковний В., Тішаєв І., Шульга Р. Джерела походження та взаємодія мікросейсм з геологічним середовищем
Вижва З., Вижва А. Про методи статистичного моделювання випадкових полів на площині для даних аеромагнітометрії