Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2017/N 1(76)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Дернов В. Строматоліти із башкірських відкладів Донецького басейну
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Багрій І., Карпенко О., Куліш А., Глонь В. Використання приповерхневих геохімічних методів для уточнення будови родовищ нафти і газу
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Шинкаренко А., Безродна І., Щуров І., Гафич І., Солодкий Є. Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі Семиреньківської площі)
Меньшов О., Кампс П. Перші результати екомагнітних досліджень слабкоурбанізованих міст на прикладі Трускавця (Україна) та Монпельє (Франція)
Друкаренко В., Орлюк М. Про структурно-генетичний зв'язок шляхів міграції та накопичення вуглеводнів з магнітною неоднорідністю земної кори північно-західної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену
Глоба М., Зінченко І., Глоба Я., Дзюба О. Геофізичні методи досліджень трас трубопровідних транспортних систем
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В., Загнітко В.. Курило М. Перспективи інвестицій в мінерально-сировинний комплекс України
Стрельцов В., Євтєхов В., Євтєхова А. Деякі особливості мінералогічної зональності залізорудних рибекітових метасоматитів Криворізького басейну
Загнітко В., Михайлов В., Кривдік С., Сидорчук В. Генетичні особливості та ресурси рідкіснометалевих родовищ Українського щита
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Кузьменко Е., Давибіда Л., Зінченко В., Нікіташ А., Яковлєв Е. Джерела живлення та динаміка рівнів ґрунтових вод на Правобережжі Київського водосховища
Памела Нолакана, Абді Сіад, Хенок Соломон Оцінка придатності підземних вод для побутового вжитку та поливу у Ньюкаслі, Квазулу-Натал, Південна Африка
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Шевчук В., Іванік О., Лавренюк М., Савельєв М. Розробка алгоритмів та програмних компонент моделювання напружено-деформованого стану гірського масиву при розробці вугільних пластів
Вижва З., Демидов В., Вижва А., Федоренко К. Статистичне моделювання двовимірного випадкового поля з кореляційною функцією типу Коші в геофізичній задачі моніторингу довкілля
ПОДІЇ
Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України