Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2017/N 2(77)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Радковець Н., Кошіль Л. Літологічні особливості відкладів девону Переддобрудзького прогину та оцінка розвитку потенційних колекторів нафти і газу
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Шнюков С., Лазарєва І. Розподіл ітрію та інших мікроелементів між наскрізними співіснуючими акцесорними мінералами: залежність від температури та її використання в геохімічних моделях
Черненко З., Мізерна М., Теут Є. Просторове розміщення родовищ та проявів облицювального та виробного каміння (Східний Казахстан)
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Іванченко К., Онищук І., Рева М., Дейнеко С. Дослідження геологічної будови територій розміщення гідротехнічних споруд за допомогою геофізичних методів (на прикладі ГЕС "Сенже", Екваторіальна Гвінея)
Малицький Д., Муровська А., Гінтов О., Гнип А., Обідна О., Мичак С., Грицай О., Павлова А. Механізми вогнищ землетрусів та поле напружень Солотвинської западини Закарпаття
Безродна І., Безродний Д., Козіонова О. Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання)
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В. Порівняльна характеристика майкопської серії Каспійсько-Чорноморського регіону
Портнов В., Мусіна Є., Пономарьова М., Рева М. Рідкоземельна мінералізація високобаричних сланців ділянки "Рідкоземельна-схід-1" (Іртишська зона зминання)
Демченко О., Євтехов В., Георгієва Е. Мінеральний склад багатих залізних руд – одного з компонентів крупнозернистого відсіву дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну
Рузіна М., Терешкова О., Білан Н., Жильцова І. Роль дислокаційного метаморфізму в ендогенному рудоутворенні у Білозерській зеленокам'яній структурі
Стеценко В., Завгородня В. Дослідження особливостей складчастої структури північно-західної частини Скелюватського родовища (Криворізький залізорудний басейн)
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Рева М., Чомко Д. Супутньо-пластова вода як важлива економічна складова функціонування нафтовидобувних підприємств України
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Маслов Б., Онищук І., Шинкаренко А. Моделювання нелінійних в'язко-пружних властивостей теригенно-вапняковистих пісковиків
Міненко Р., Міненко П., Мечніков Ю. Метод визначення глибин до границь аномальних масивів стійкими розв'язками обернених лінійних задач магнітометрії