Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2017/N 3(78)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Мєнасова А. Імовірний механізм походження відбитків виду Nemiana simplex Palij
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Митрохин О., Омельченко А., Митрохина Т., Гаценко В., Вишневська Є., Михальченко І. Постмагматичні зміни в породах долерит-діабазової формації Новоукраїнського дайкового поля (Інгульський мегаблок Українського щита)
ГЕОФІЗИКА
Кендзера О., Семенова Ю. Деформаційні характеристики розрахункових моделей ґрунтової товщі
Дейнеко С., Вижва С., Нестеренко Г., Берневек А., Іващенко С. Сейсмоакустичний моніторинг стану ґрунтів Дністровського схилу (у зоні розміщення напірно-стаціонарного вузла)
Малицький Д., Муровська А., Обідна О., Гнип А., Грицай О., Павлова А., Пугач А. Визначення полів напружень у земній корі за механізмами вогнищ місцевих землетрусів у Закарпатті
Стахів І., Цюпа І., Бондар К., Король А. Магнітна сприйнятливість як індикатор забруднення ґрунтів викидами автотранспорту в Одесі
Нікітченко К. Сучасні підходи до виділення та моделювання магнітного поля літосфери
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В., Загнітко В. Геохімічні особливості майкопської серії Кримсько-Чорноморського регіону
Багрій І., Стародубець К., Гордєєва Ю., Семенюк В. Гідрогеосинергетична біогенно-мантійна гіпотеза утворення вуглеводнів та її роль при обґрунтуванні прямопошукової технології
Мізерна М., Д'ячков Б., Мирошнікова А., Мізерний А., Оразбекова Г. Великі сульфідно-кварцові штокверкові родовища золота Казахстану – умови формування, критерії прогнозування
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Шевченко О., Кошляков О. Визначення прогнозних техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями
ІСТОРІЯ НАУКИ
Іванік О. Геолог від Бога в царині української геології (до 80-річчя від дня народження професора С. А. Мороза)
Шабатура О. Заслужений професор Київського університету Толстой Михайло Іванович – геолог-геофізик