Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2017/N 4(79)
ЗМІСТ
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Гулій В., Кріль С., Загнітко В., Степанов В., Куземко Я., Білик Н. Кальклітіти Кросненської зони Східних Карпат (Україна)
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Михайлов В., Онищук І. Петрофізичні особливості порід Майкопської серії Кримсько-Чорноморського регіону
Орлюк М., Марченко А., Бакаржієва М. 3D магнітна модель земної кори Східно-Європейського кратону з урахуванням сферичності Землі та її тектонічна інтерпретація
Кулієв Г. Про особливості розповсюдження пружних хвиль в ізотропних середовищах за високих і надвисоких тисків
Меньшов О., Сухорада А. Основи теорії та методології геофізики ґрунтового покриву: перші результати практичного застосування
Ширков Б., Бурахович Т. Електромагнітні методи при прогнозуванні рудопроявів корисних копалин
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Кекелія С., Кекелія М., Попхадзе Н., Гагнідзе Н. Вулканогенні родовища кольорових металів палеоостроводужних споруд і проблеми генезису руд (на прикладі рудних об'єктів Грузії, Вірменії та Туреччини)
Тіхлівець С., Філенко В. Мінералогія натрієвих метасоматитів Первомайського родовища та їхній вплив на якість залізорудного концентрату
Ішков В., Козій Є. Про розподіл токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі С7Ншахти "Павлоградська" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Кошляков О., Диняк О., Кошлякова І. Проблеми виділення підземних водних масивів у межах транскордонних територій України з урахуванням вимог водного законодавства ЄС
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Зацерковний В., Тішаєв І. Аналіз підходів щодо моніторингу "островів тепла"
Тютюнник Ю., Шабатура О., Дауніс-і-Естадел'я Х. Геостатистичне вивчення латерального і радіального розподілу концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві зони помірного техногенезу (на прикладі субурбії Київського мегаполісу)
Долинський І. Геоінформаційний експертно-моделюючий комплекс дослідження регіональних моделей у геології