Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2018/N 1(80)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Митрохин О., Бахмутов В., Гаврилів Л., Алексєєнко А. Геологічна будова острова Пітерман (архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктида)
Попова Л., Присяжнюк В., Ковальчук О., Тустановська Л. Діапіроутворення в зоні Канівських дислокацій: геологічний вік, чинники та палеогеографічні умови
Мичак C., Курило С., Муровська Г. Структурні особливості кристалічного фундаменту Голованівської шовної зони в басейні р. Ятрань за тектонофізичними даними
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Соловйов І., Круглик В., Лісний Г. Прогнозування зон підвищеної пористості у глинистих породах Сходу України
Меньшов О. Роль магнетотактичних бактерій у формуванні природного магнетизму ґрунтів України
Бондаренко М., Кулик В., Євстахевич З. Петрофізичні параметри приповерхневих піщано-глинистих гірських порід за комплексом радіоактивного каротажу
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В. Нафтогазогенераційний потенціал майкопської серії
Рудько Г., Курило М., Бала В. Критерії визначення балансової належності запасів вугілля за зіставленням вітчизняних класифікацій та JORC
Демченко О., Євтєхов В., Євтехова А., Георгієва Е. Пошук ефективної технології повторного збагачення крупнозернистого відсіву дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Любчик О. Зіставлення критеріїв визначення та ознак класифікації запасів і ресурсів підземних вод у вітчизняній та міжнародній практиці
Кошарна С. Екологічні витрати залізопереробних підприємств Кривого Рогу
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Зацерковний В., Тішаєв І., Комарова У. Застосування безпілотних літальних апаратів для складання ортофотопланів
ПОДІЇ
Павлишин В., Віршило А. Українській геологічній службі – 100 років