Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2018/N 2(81)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Гнідець В., Григорчук К., Кошіль Л, Яковенко М. Літолого-фаціальні особливості та умови нагромадження базальних відклідів середнього девону Переддобрудзького прогину
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Шнюков С., Лазарєва І., Зінченко O., Хлонь О., Гаврилів Л., Aлексєєнко А. Геохімічна модель магматичної еволюції гранітоїдів Коростенського плутону (Український щит): петрогенетичні аспекти і генезис рудної мінералізації в метасоматичних зонах
Стрельцов О., Євтєхов В., Євтєхова А., Шепелюк М. Технологічна мінералогія залізорудних рибекітових метасоматитів Криворізького басейну
ГЕОФІЗИКА
Ефендієв Г., Мамедов П., Пірівердіев І., Мамедов В. Оцінка швидкості поглинання бурового розчину з використанням нечіткої кластеризації геологічних об'єктів за петрофізичними властивостями
Безродна І., Антонюк В. Оцінка колекторських властивостей теригенних порід московського ярусу Західношебелинської площі на основі даних петрофізики
Федоришин Д., Трубенко О., Федоришин С. Способи вимірювання поперечного часу релаксації порід-колекторів неогенових та кам'яновугільних відкладів газових і нафтових родовищ методом ядерно-магнітного резонансу
Бондар К., Сачко А., Чурубров М., Мамишев І. Нові дані про газовий склад повітря гіпсових печер Поділля і Буковини
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Калашник Г., Кузьмін А. Металогенічна різноманітність Волноваської рудної зони у зв'язку з особливостями глибинної будови літосфери УЩ
Вижва С., Курило М., Балега А. Основні інструменти державного планування і фінансового забезпечення геологічного вивчення надр в Україні
Вільєна Г. Золоторудне родовище "El Toro" (Перу): геологічна характеристика і перспективи
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Долін В., Яковлєв Є., Щербак О., Мещеряков С., Пампуха Г. Провідні чинники формування поля забруднення ґрунтових вод під впливом металургійного виробництва (на прикладі Дніпровського металургійного заводу)
Кузьменко Е., Яковлєв Є., Давибіда Л., Зінченко В., Нікіташ О. Свердловинний вертикальний дренаж як спосіб зниження екзогеодинамічної активності на схилових територіях
Любчик О., Кошляков О., Курило М. Розрахунок доходу власника надр (держави) від господарської діяльності з видобутку підземних вод згідно із законодавствами України та Польщі
Кошарна С., Коржнев М. Важкі метали на техногенних об'єктах гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Зацерковний В. Розробка ефективних алгоритмів діагностування забрудненості поверхневих вод