Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2018/N 3(82)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Гопченко Є., Овчарук В., Шакірзанова Ж., Гопцій М., Траскова А., Швець Н., Сербова З., Тодорова О. Моделювання екстремально високих паводків на прикладі гірських регіонів України
Мєнасова А., Тимченко Ю. Палеогеографічні аспекти формування Бурімської світи в межах Канівського Придніпров'я
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Степанюк Л., Грінченко О., Бондаренко С., Слободян В., Сьомка В., Курило С., Довбуш Т. Геохронологія гранітоїдів Інгульського мегаблоку у зв'язку з їхньою літієносністю
ГЕОФІЗИКА
Карпенко О., Тунік О. Уточнення меж стрибкоподібних катагенетичних змін порід на прикладі окремих родовищ вуглеводнів ДДЗ
Круглов О., Меньшов О., Улько Є., Кучер А., Назарок П. Індикація ерозійних процесів у грунтовому покриві Харківської області за магнітними даними
Шинкаренко А. Сучасні підходи до визначення проникності порід-колекторів за даними геофізичних досліджень
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В., Тоц А. Новий золоторудний район у Танзанії
Волков В., Горошкова Л. Управління раціональним видобуванням та використанням мінерально-сировинних ресурсів України
Лазарєва І., Шнюков С., Aлексєєнко А., Гаврилів Л. Рудоносні метасоматити Сущано-Пержанської зони і гранітоїди Коростенського плутону (Український щит): генетичні відносини за даними геохімічного моделювання
Інкін О. Оцінка зміни колекторських властивостей водоносних порід при зберіганні газоподібних вуглеводнів
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Яценко Ю., Шевченко О., Сніжко С. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення атмосферного повітря міст України діоксидом азоту
Любчик О. Щодо проблем визначення техніко-економічних показників промислової розробки родовищ питних підземних вод
Шевченко О., Долін В. Самоочищення підземних вод від 90Sr на фонових ділянках та при штучному забрудненні
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вижва З., Демідов В., Вижва А. Про методи статистичного моделювання випадкових полів на сфері для даних аеромагнітометрії
Рябенький В., Чудайкін І., Таргунакова Ю. Розробка алгоритмів та програмних компонентів моделювання квазістаціонарних магнітних полів