Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2018/N 4(83)
ЗМІСТ
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Квасниця В., Квасниця І. Самородне золото України: передумови створення його кристалогенетичного визначника
Деревська К., Ісаєв С., Руденко К., Нурмамедов Л. Літологічні та мінералого-петрографічні особливості еоценових пісковиків північно-східного схилу Дніпровсько-Донецької западини
Грінченко О., Бондаренко С., Мірончук Т. Гранітоїди, рідкіснометалічні пегматити та Тa-Nb мінералізація Шполяно-Ташлицького рудного району (Інгульський мегаблок, Український щит)
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Фільтраційно-ємнісні особливості порід верхнього карбону (на прикладі Руновщинської площі ДДЗ)
Чалий О., Діаконеску М., Гурова І., Лісовий Ю., Пігулевський П., Щербина С., Шевцов А., Шумлянська Л. Причина активної сейсмічності в Україні
Розиган Ю., Трипільський О., Тополюк О. Швидкісні характеристики земної кори Коростенського плутону (Український щит) за даними методу глибинного сейсмічного зондування
Грищук П. Новий алгоритм інверсії гравітаційних даних
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Волков В., Горошкова Л. Проблеми обліку експортно-імпортних операцій добувної галузі України
Балега А., Вижва С., Курило М. Інституційне забезпечення геологічного вивчення та використання надр: національний вимір і міжнародний досвід
Курило М., Бала В. Геолого-економічні критерії промислової цінності вугільних родовищ з незначними запасами
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Кошляков О., Диняк О., Кошлякова І., Кошлякова Т. Гідрогеологічні особливості розрахунків стійкості укосів і схилів у межах урбанізованих територій
Чарний Д., Шевченко О., Нестеровський В. Склад і властивості мінеральних новоутворень на фільтраційному субстраті при очищенні підземних вод від заліза і марганцю
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Зацерковний В., Богословський М. Розробка моделі функціонального стану об'єкта моніторинга для завдань оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій