Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2019/N 1(84)
ЗМІСТ
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Гулій В., Побережська І., Білик Н. Особливості розподілу та складу бетафіту з різноманітних формацій Алданського щита (Саха-Якутія)
Пушкарьов О., Руденко І., Зубко О., Долін В. (мол.) Активація азотною та гуміновими кислотами алюмосилікатів для покращення адсорбції тритію з водних розчинів
ГЕОФІЗИКА
Назаревич А., Назаревич Л., Баштевич М. Виділення малоамплітудних деформаційних аномалій – провісників місцевих Закарпатських землетрусів з урахуванням метеотермопружних деформацій
Меньшов О. Інформативність магнітних методів при моніторингу природно-техногенних процесів, які пов'язані з об'єктами критичної інфраструктури
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В. Рудно-магматична система Sukumaland (Танзанія)
Хомин В., Цьомко В. Гоптарьова Н., Броніцька Н., Трубенко А. Геолого-промислові особливості розкриття та випробування слабопроникних газонасичених відкладів
Балега А., Курило М. Оптимізація фінансування стадій геологічного вивчення надр у вітчизняній практиці
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Ободовський О., Онищук В., Почаєвець О. Перспективи використання гідроенергетичного потенціалу на річках басейну Дніпра (на прикладі р. Рось)
Наседкін Є., Іванова Г., Стадніченко С., Андреєв О., Морозенко В. 
Щодо антропогенної складової речовини атмосферного аерозолю м. Запоріжжя 
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вижва С., Соловйов І., Круглик В., Лісний Г. Використання технології інтерактивної класифікації геологічних тіл для прогнозування покладів газу на сході України
Малік Т., Брик Я., Зацерковний В., Беленок В. Побудова моделі точності автоматизованої системи моніторингу деформацій інженерних споруд
Віршило І., Пап І. Інтегроване стохастичне моделювання петрофізичних параметрів для оцінки мінералогічного складу земної кори
ПОДІЇ
Курганський В. "Геофізичні дослідження свердловин" – 50 років у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Михайлов В., Іванік О., Янченко В., Кравченко Д. Слово про ювіляра. На честь 80-річчя професора Олександра Івановича Лукієнка