Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2019/N 2(85)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Аіссі А., Чікхауї Ю., Канлі А. І., Бенселгуб А., Арізнабаррета Ф. Оцінка стійкості схилу у відкритому кар'єрі в Хаммам Далаа (Мсила, Алжир) 
Баран А. Закономірності зв'язків між потужностями і поширеністю теригенних відкладів на прикладі осадового чохла півночі Українського щита
Попова Л., Крочак М., Крохмаль О., Циж Є. Середньоплейстоценова мікротеріофауна печерного місцезнаходження Віняви (Львівська область)
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Тіхлівець С. Морфологічні особливості магнетиту та кварцу продуктивної товщі Північного району Криворізького басейну
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини
Ахмедов Т. Нафтогазоносність міоценових відкладів площі Зих-Говсан у світлі даних свердловинної сейсморозвідки
Вольвач А., Курбасова Г. Модель інсоляції поверхні Землі в пункті "Карадаг" за даними SSE
Круглов О., Меньшов О., Назарок П., Коляда Л., Коляда В., Ачасова А. Магнітна сприйнятливість ґрунтів у складі ерозієзнавчих досліджень
Дубей Н.Вплив геологічної неоднорідності пластів на роботу підземних газосховищ
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Рудько Г., Михайлів І. Стандарт PRMS-SPE: методичні аспекти, результуюча звітність і можливість застосування до ГЕО запасів нафти і газу в Україні
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Лубков М. Оцінка процесу заповнення газового ковпака геосолітонного родовища
Зацерковний В., Плічко Л., Богославський МАналіз підходів щодо створення математичної моделі для задач моніторингу природно-техногенних систем на основі визначення імовірності поступових відмов
ПОДІЇ
Михайлов В.Геологічному факультету – 75 років!