Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(85)/2019

 

УДК 551.3

 

А. Аіссі1Ю. Чікхауї 1А.І. Канлі2А. Бенселгуб3Ф. Арізнабаррета4,

1Національна школа гірничої промисловості та металургії, Аннаба, Алжир;

2Кафедра інженерної геофізики, Стамбульський університет, Стамбул, Туреччина;

3Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна;

4Кафедра гірничої справи та розвідки, Університет Ов'єдо, Ов'єдо, Іспанія

 

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СХИЛУ У ВІДКРИТОМУ КАР'ЄРІ В ХАММАМ ДАЛАА (МСИЛА, АЛЖИР)

 

Метою даного дослідження є визначення основних факторів, що впливають на стабільність майданчика, за допомогою адекватних рішень, які допомагають розв'язати проблеми стійкості схилів у кар'єрі Chouf Amar, Hammam Dalaa, Алжир.

Було зібрано велику кількість геологічних, гідрогеологічних і механічних даних, здійснено дослідження впливу різних факторів на коефіцієнт безпеки.

Методи граничних рівноваг було адаптовано для аналізу продуктивності існуючої площі виробничого майданчика з урахуванням мінливості даних.

Результати досліджень за різних конфігурацій виявили, що на показник стійкості сильно впливають гідравлічний та сейсмічний фактори.

 

Ключові слова:

стабільність нахилу, гранична рівновага, коефіцієнт безпеки.

 

ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ СКЛОНА В ОТКРЫТОМ КАРЬЕРЕ В ХАММАМ ДАЛАА (МСИЛА, АЛЖИР)

 

Целью данного исследования является определение основных факторов, влияющих на стабильность площадки, с помощью адекватных решений, которые помогают решить проблемы устойчивости склонов в карьере Chouf Amar, Hammam Dalaa, Алжир.

Было собрано большое количество геологических, гидрогеологических и механических данных, проведено исследование влияния различных факторов на коэффициент безопасности.

Методы граничных равновесий были адаптированы для анализа производительности существующей площади производственной площадки с учетом изменчивости данных.

Результаты исследований при различных конфигурациях показали, что на показатель устойчивости сильно влияют гидравлический и сейсмический факторы.

 

Ключевые слова:

стабильность наклона, предельное равновесие, коэффициент безопасности.

 

(Представлено членом редакційної колегії д-ом геол. наук, проф. О. М. Іванік)

 

Engl. [Abstracthttp://doi.org/10.17721/1728-2713.85.01

 

PDF [Текст] - Мова статті : англійська.

 

  

© Aissi A., Cheikhaoui Y., Kanli A.I., Benselhoub A., Ariznavarreta F., 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2019