Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2019/N3(86)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Калиній Т., Омельченко В. Геоморфологія, неотектоніка та палеогеграфія території геологічної пам'ятки "Старуня"
ГЕОФІЗИКА
Кулієв Г., Агаєв Х., Мехралієв Ф., Ахмедова Е. До проблеми визначення фізичних властивостей складнопобудованих середовищ із використанням методу Near-Surface Crosswell
Безродна І., Вижва С. Аналіз акустичних властивостей порід-колекторів Руновщинської площі на основі петрофізичних досліджень у різних баричних умовах 
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Ткач О., Цвих В., Хилько М., Батрименко О., Неліпа Д. Нафтогазовий фактор у зовнішній політиці країн Латинської Америки

ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Манк В., Тонха О., Галімова В., Суровцев І., Меньшов О., Бикова О., Роговський І. Електрохімічне дослідження процесів поглинання кобальту ґрунтами України
Кузьменко Е., Багрій С., Федорів В., Штогрин М., Дзьоба У. 
Визначення джерел забруднення підземних вод нафтопродуктами  (на прикладі території Солотвино в Прикарпатті)
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Зеленський О. Використання В-сплайнів при розробці автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення
Вижва З., Демидов В., Вижва А.  Статистичне моделювання випадкового поля на плоскій області з кореляційною функцією  типу Уїттлі-Матерна в геофізичній задачі моніторингу довкілля
Удовиченко В. Біоцентрично-мережна конфігурація лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України:  метризація та оцінювання для потреб імплементації ландшафтного планування 
Іванік О., Шевчук В., Кравченко Д., Гадяцька К. Національна база даних зсувних процесів: принципи розробки, упровадження та застосування  для оцінки зсувної небезпеки регіонального та локального рівня 
Гетманець О., Некос А., Пеліхатий М. Кластерний аналіз і радіаційний моніторинг довкілля 
Тютюнник Ю., Шабатура О., Блюм О., Дауніс-і-Естадел'я Дж.Геостатистичний аналіз атмогеохімічного поля в приземному шарі атмосфери Північної України  (за даними бріогеохімічної індикації)