Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2019/N4(87)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Гнилко О., Шевчук В., Божук Т., Богданова М., Гнилко С. Геологічні/геотуристичні об'єкти Закарпатської області як відображення геологічної історії Карпат
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ 
Хомин В., Манюк М., Манюк О., Поплюйко А., Хованець Н.Вплив седиментаційних і постседиментаційних перетворень на колекторські властивості гірських порід
ГЕОФІЗИКА
Бондаренко М., Кулик В., Євстахевич З., Данилів С., Зіненко В., Лось М.Апаратурно-методичний комплекс для визначення параметрів нафтогазових колекторів у процесі буріння горизонтальних свердловин
Федоришин Д., Багрій І., Трубенко О., Федоришин С., Хованець Н.Виділення продуктивних товщ у межах Тинівсько-Грушівського нафтогазового комплексу
Чорний Е. Залежність механічної швидкості буріння свердловин від внутрішньопорового тиску розкритих порід у Передкарпатському прогині
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Волков В., Горошкова Л., Хлобистов Є. Управління раціональним видобуванням вугільних ресурсів України
Юлдашев О., Смокович М., Юлдашев О., Юлдашев С. Про створення інноваційно-інвестиційного антикорупційного механізму надрокористування
Нариманов Н., Каграманов К., Бабаєв М., Шпирко С., Насибова Г., Мухтарова ХПрогноз перспектив нафтогазоносності Бакинського архіпелагу за типами грязьових вулканів
Пасіка C., Чомко Д., Опанасенко О., Хомяков Д., Скиба О., Горбачук О. Деякі питання правового регулювання процесів видобутку нафти та газу для потреб національної безпеки та оборони України
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Гошовський С., Зур'ян О. Екологічно безпечне використання гідроенергетичного потенціалу гідротермальними енергетичними системами
Азімов О., Кураєва І., Бахмутов В., Войтюк Ю., Кармазиненко С.Оцінка розподілу важких металів у ґрунтах районів захоронення твердих побутових відходів
Смирнова С., Смирнов В., Бабушкіна Р.Концепція ґрунтової біогеосистеми
Ободовський О., Лук'янець О., Почаєвець О., Москаленко С.Багаторічна мінливість абсолютних річних мінімумів стоку води річок України
Кошляков О., Диняк О., Чомко Д., Кошлякова І.Врахування закономірностей формування, розподілу та впливу підземних вод з метою обґрунтування прогнозної гідрогеологічної моделі на ділянках ущільненої міської забудови
ДО ЮВІЛЕЇВ
Шаталов М.Науково-педагогічна діяльність першого декана геолого-географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора В.І. Крокоса. До 130-річчя від дня народження