Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2020/N1(88)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Іванік О., Тустановська Л., Гадяцька К. Головні чинники формувння та активізації гравітаційних процесів у межах Київського Придніпров'я
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ 
Степанюк Л., Грінченко О., Довбуш Т., Зюльцле О., Коновал Н., Мірончук Т. Віковий інтервал формування гранітоїдів Українського щита
Нестеровський В., Ішков В., Козій Є. Токсичні й потенційно токсичні елементи у вугіллі пласта с8 н  шахти "Благодатна" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Онищук І., Олійник О., Рева М., Шабатура О. Фільтраційно-ємнісні параметри нижньопермских карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського нафтогазового району Дніпровсько-Донецької западини
Меньшов О. Магнітні дослідження природних і техногенних процесів об'єктів критичної інфраструктури на прикладі ділянки "Глинка"
Безродна І., Свистов В., Безродний Д. Аналіз параметрів акустичної анізотропії піроксен-магнетитових порід Піщанської структури
Ільєнко В., Бурахович Т., Кушнір А., Попов С., Омельчук О. МТ/МВ дослідження в зоні ендоконтакту Корнинського гранітного масиву
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В., Карпенко О. Перспективи нетрадиційної нафтогазоносності Південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини
Дьячков Б., Мiзерна М., Айтбаєва С., Мiрошникова А., Кузьмина О.  Онгонітові дайки Східного Казахстану та специфіка їхньої рудоносності
Волков В., Горошкова Л., Хлобистов Є. Розвиток експортно-імпортних операцій у вугільній галузі України
Ефендієв Г., Каражанова М., Ахметов Д., Пірівердієв І. Оцінка ступеня складності вилучення важковидобувних нафт на основі їхньої класифікації
Каграманов К., Бабаєв М., Шпирко С., Мухтарова Х. Моделювання історії занурення та міграції вуглеводнів у Південно-Каспійській западині
Дубина О., Кривдік С., Бельський В., Вишневський О. Особливості берилієвої та рідкіснометалевої мінералізації в сієнітi Пержанського родовища (Український щит)
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА 
Зацерковний В., Плічко Л., Приліпко О., Ніколаєнко О., Мужанова Т. Обгрунтування доцільності застосування геоінформаційних систем у ландшафтно-екологічному моніторингу