Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2020/N3(90)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Бортник С., Погорільчук Н., Ковтонюк О. Про вік і походження крем'яної сировини інвентарю геоархеологічної пам'ятки Межиріч (Канівське Придніпров'я)
Шевчук В., Тустановська Л., Кравченко Д., Гадяцька К.Реконструкція новітньої геодинаміки Середнього Придніпров'я та її прояви в рельєфі
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ 
Митрохин О., Бахмутов В Геологічна будова та петрографія островів Ведель (архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктика)
Бехназ Рафій Могадам, Халил Резай, Алі Солгі, Пантея Гхіачі, Мохсен АлеАліДиференціація та геохімія осадових відкладів лагун (Бандар-Анзалі) з урахуванням материнських гірських порід і тектонічної обстановки
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Геофізичні дослідження зсувних територій правого берега р. Дніпро (Лісостепова зона) 
Ахмедов Т. Форма сейсмічного горизонту на часовому розрізі й годографа загальної точки вибуху відбитої хвилі в перехідній зоні для випадку коли середовище, яке покриває цільовий горизонт, ускладнено порушенням
Хом'як М., Малицький Д., Асташкіна О., Махніцький М., Кравець С., Микита А., Грицай О. Регресійний аналіз сейсмічних і геофізичних параметрів та його застосування для дослідження сейсмічності Закарпатського регіону
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Горошкова Л., Хлобистов Є., Волков В. Циклічність вуглевидобування в Україні та потенціал сталого розвитку галузі 
Кучинська О., Нестеровський В., Старенький О., Циганюк Ю. Незаконне видобування бурштину та заходи боротьби з ним
Деревська К., Александров О., Береговенко В., Ковальчук М., Руденко К., Сільченко Г., Спиця РПерспективи відкладів надзаплавних терас Дністра на золоту мінералізацію
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Рокочинський А., Турченюк В., Волк П., Приходько Н., Фроленкова Н., Шевченко О. Формування гідрогеолого-меліоративної обстановки на рисових зрошувальних системах Придунав'я та шляхи підвищення їхньої економічної ефективності з урахуванням погодно-кліматичних ризиків
Тонха О., Бикова О., Піковська O., Федосій І., Меньшов О., Шепель А. Вміст кремнію, фізичні та хімічні властивості ґрунтів Хмельницької області України
Левицька В., Хоружий П. Взаємодія дренажних свердловин у протифільтраційних завісах
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Стародуб Ю., Гаврись А., Козіонова О. Моделювання впливу еколого-геофізичного стану ґрунтів на інженерні мостобудівні об'єкти