Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2020/N4(91)
ЗМІСТ
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О.Геофізичні дослідження підтоплення територій міських агломерацій
Карпенко О., Соболь В., Миронцов М., Карпенко І. Аналіз впливу геологічних чинників на глибину зони проникнення фільтрату при первинному розкритті гранулярних колекторів за даними ГДС
Гурбанов В., Султанов Л. Результати петрофізичних досліджень відкладень продуктивної товщі північних нафтогазоносних площ Бакинського архіпелагу
Глоба Я., Глоба Р., Рева М., Вижва С. Інтерпретаційні можливості електричних полів джерел дискового типу
Вижва С., Соловйов І., Михалевич І., Круглик В., Лісний Г. Використання кількісних даних 3D сейсморозвідки для виявлення пасток вуглеводнів у межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини
Пігулевський П., Шумлянська Л., Дубовенко Ю.Перші результати інтерпретації за сейсмотомографічним геотраверсом "Вінниця – Таганрог"
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Мізерна М., Оразбекова Г., Д'ячков Б., Мирошникова А., Зацерковний В Моделювання магматичних рудних систем золоторудного родовища Східного Казахстану
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Азімов О., Кураєва І., Трофимчук О., Злобіна К., Кармазиненко С.Моніторингова оцінка якості поверхневих вод у районах захоронення твердих побутових відходів
Малькова Я., Яковлєв Є., Долін В.Еколого-техногенні закономірності формування розсолів Домбровського кар'єру
Распопіна С.Запаси органічного карбону в блоці "підстилка – грунт" соснової екосистеми Поліського регіону
Рокочинський А., Шевченко О., Волк П., Турченюк В., Коптюк Р., Волк Л.Гідрогеологічна дія дренажу та дренажних систем зони Полісся у змінних кліматичних умовах
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вижва З., Демидов В., Вижва А.Статистичне моделювання даних у 3D області зі сферичною кореляційною функцією на прикладі Рівненської АЕС
Углицьких Є., Вижва С., Іванік О. Моніторинг вертикальних зміщень земної поверхні території Закарпаття за даними радарної інтерферометрії
Остроух О., Чомко Д., Остроух В., Підлісецька І. Використання засобів просторового аналізу і можливостей геоінформацінйих систем для оцінки стану ґрунтових вод