Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2021/N1(92)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Решетник М., Гриценко В., Мартишин А. Ознаки бактеріальної природи вендських організмів Nemiana Simplex
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ 
Пушкарьов О., Зубко О., Севрук І., Долін В. (мол.) Електроосмотичне фракціонування ізотопів водню у водних розчинах електролітів з використанням композитних протон-провідних мембран
Тіхлівець С. Варіативність фізичних і хімічних властивостей магнетиту та кварцу Північного району Криворізького басейну
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О.Методичні принципи геофізичних досліджень карстонебезпечних територій
Бондаренко М., Кулик В., Дмитренко О., Данилів С., Стасів О., Кармазенко В. Фізичне моделювання для вимірювання густини приповерхневих гірських порід при каротажі на кабелі та в процесі буріння
Меньшов О. Роль магнітних методів при дослідженні територій ущільнених порід-колекторів нафти і газу: постановка завдання
Садчіков А., Желаєва Н., Токушева Ж., Пономарьова М.Застосування методів сейсмотомографії для вирішення різних завдань у гірничо-геологічному напрямі
Вижва С., Михалевич І.Комплексні критерії оцінки літологічних об'єктів для буріння пошукових свердловин на північному борті Дніпровсько-Донецької западини
Соболь В., Карпенко О.Нова модель проникності теригенних гранулярних колекторів на прикладі турнейських відкладів Яблунівського нафтогазоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької западини
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Калашник Г., Кузьмін А.Закономірності розміщення урановорудних об'єктів у Доно-Дніпровській потенційній урановорудній металогенічній провінції у зв'язку із глибинною будовою літосфери
Коржнев М., Курило М., Кошарна С.  Підходи до планування сталого розвитку Криворізького залізорудного басейну на стадії пост-майнінгу
Алієва С. Методи прогнозу літолого-фіціальної характеристики глибоко занурених перспективних нафтогазоносних покладів
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Рокочинський А., Волк П., Токар Л., Шевченко О., Турченюк В., Волк Л.Модуль дренажного стоку як визначальний показник ефективної дії дренажу
Ярошовець К., Ремезова О. Еколого-економічна ефективність використання торфових сорбентів для розв'язання екологічних проблем
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА 
Малицький Д., Мікесель Д Визначення фокальних механізмів малих землетрусів шляхом обернення їхніх хвильових форм