Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2021/N2(93)
ЗМІСТ
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ 
Кірін Р., Баранов П., Козьяков І. Гемологічне право України: проблеми формування та перспективи розвитку
Сплодитель А. Еколого-геохімічна оцінка розподілу техногенних елементів на території Ківерцівського національного природного парку "Цуманська Пуща"
Іванченко В., Берьозкіна Л., Стеценко В., Ковальчук Л. Актуальні завдання шліхового аналізу сучасних донних осадків
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Михайлов В., Курило М., Кошарна С. Геолого-промислова оцінка та ранжування перспективних об'єктів вітчизняної бази рідкісноземельних елементів
Мансуров М.  Особливості розташування та умови формування Кошкарчайського мідно-порфірового родовища (Малий Кавказ, Азербайджан)
Імамвердієв Н., Баба-заде В., Мурсалов С., Валієв А., Мансуров М., Ісмаїлова А. Перспективи освоєння нового рудного вузла Угур на північному заході Кедабекського рудного району (Малий Кавказ, Азербайджан)
Харитонова Т., Носік В., Коструба А., Михайлов В., Курило М. Співвідношення категорій "надрокористування" і "землекористування" при використанні підземного простору
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Шевченко О., Скорбун А., Осадчий В., Чарний Д.Мінливі ритми в режимі ґрунтових вод та їх зв'язок з кліматичними чинниками
Лопушняк В., Грицуляк Г., Тонха О., Меньшов О., Піковська О., Сичевський С.Вміст важких металів у ґрунтах нафтозабруднених територій Передкарпаття
Мєдвєдєва О., Кошлякова І., Диняк О.Гідрохімічний стан ґрунтових вод у межах міста Татарбунари Одеської області
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА 
Лубков М., Захарчук О. Моделювання процесів витіснення в неоднорідних анізотропних газоносних пластах
Лазоренко-Гевель Н., Галіус І., Зацерковний В., Денисюк Б., Шудра Н. Особливості створення геоінформаційного забезпечення для ведення моніторингу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника
Гетманець О., Пеліхатий М. Самонавчальні нейронні карти в задачах екологічного моніторингу