Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2021/N3(94)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Ємельянов В., Іванік О., Кулага Т., Костючик Є., Дроздова А.Геоекологічні дослідження Причорноморських лиманів як складової геоекосистеми Азово-Чорноморського басейну
Митрохин О.Геологічні дослідження району Української антарктичної станції "Академік Вернадський" до 1996 року
Шевчук О., Пустовойтова Д.Стратифікація крейдових відкладів розрізу свердловини № 29 – Західнооктябрської (Каркінітсько-Північнокримьский прогин) за палінологічними даними
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених порід Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини
Малицький Д., Нікулін В. Механізм вогнища Литовського землетрусу на основі інверсії хвильових форм
Круглов О., Меньшов О., Коляда В., Ачасова А., Андреєва О. До питання комплексування геофізичних та агрохімічних методів досліджень схилових земель
Баньковський М., Гейхман А., Потапчук І.Застосування хвильового методу продовження потенціальних полів у нижній півпростір для вивчення глибинної будови Землі й пошуку родовищ корисних копалин
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Рудько Г.Геологія графітових родовищ України та перспективи видобутку в сучасних умовах
Гурбанов В., Наріманов Н., Насібова Г. Вплив стискальних напруг у Південнокаспійській мегазападині на розвиток і нафтогазоносність локальних підняттів
Григорчук К., Гнідець В., Войцицький З. Динаміка розвитку літофлюїдних нафтогазових систем у крейдових відкладах центрикліналі Причорноморського мегапрогину
Сидорчук В., Загнітко В. Особливості локалізації уранового зруденіння в межах терейну Тазіаст-Тіджіріт, Регібатський щит
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Тагієв І., Керімов В., Шарифов Д.Характеристика гідрогеологічних масивів Великого, Малого Кавказу і Талиша (Азербайджан) з урахуванням глобальних змін клімату
Пасіка С., Чомко Д., Опанасенко O., Хомяков Д., Скиба O., Пасіка Р., Горбачук O. Правове регулювання процесів видобутку підземних вод для забезпечення потреб військових частин
Шевченко О., Хрущов Д.Теоретико-прикладні засади заощадливого використання підземних вод. Інфогеофрейми в гідрогеології