Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2021/N4(95)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Митрохин О., Бахмутов В., Алексєєнко А., Митрохина Т., Марущенко О.Інтрузивно-магматичні утворення архіпелагу Вільгельма Західної Антарктики (частина 1 – інтрузиви габроїдів, діоритів та гранітоїдів)
Дернов В.Найдавніші ендофітні яйцекладки комах (ранній пенсильваній, Східна Україна)
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Орлюк М., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Електричні та пружні параметри ущільнених теригенних порід карбону східної частини північної прибортової зони ДДЗ
Бурахович Т., Кушнір А., Ільєнко В. Інтерпретація 3D геоелектричної моделі надр степового Криму. Євпаторійський та Сакський профілі
Мухтарова Х., Насибова Г., Ісмаілова М. Перспективи нафтогазоносності та вивчення колекторських властивостей крейдових відкладів Євлах-Агджабединського прогину
Шумлянська Л., Дубовенко Ю., Пігулевський П.Про можливість створення синтетичної S-швидкісної моделі шляхом перерахунку Р-швидкісної моделі
Портнов В., Юров В., Рева М., Маусимбаєва А., Іманбаєва С.Наноструктури в поверхневих шарах вугільної речовини
Краснікова О., Лісний Г., Вижва С. Сучасний стан застосування методів мікросейсмічного контролю за проведенням та якістю ГРП
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Тунік О. Дослідження вторинних перетворень глинистих порід нижнього карбону центральної частини Дніпровсько-Донецької западини
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Аубакірова Г., Рудько Г., Вижва С., Портнов В., Ісатаєва Ф., Зимановська НДосягнення стійкості в країнах з перехідною економікою: нові можливості та перспективи
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Мекті З., Бутемеджет А., Секіу О., Бердуді С., Шайб А., Куйдер Ф., Рахмані А., Бенселгуб А.Забруднення аерозольними частинками, що пов'язане з експортом фосфату в порту Аннаба
Чомко Д., Чомко Ф., Черкашина Н., Таранов В., Г.Х. Сейфельдін Дослідження методами багатовимірного статистичного аналізу набрякаючих ґрунтів як основи фундаментів інженерних споруд у Судані
Бортник С., Ободовський О., Гершевський П., Шманьда Я., Луц М., Хабель М., Вітковський К., Погорільчук Н.Реакція багаторукавних річкових систем на функціонування гідроелектростанцій