Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2022/N2(97)

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 

Нестеровський В., Деяк М., Тарновецький А.

Літолого-мінералогічний склад акумулятивно-пляжних відкладів Дунайсько-Дністровського сегменту Чорного моря

Цар М. Уламки екзотичних метаморфічних сланців в олігоценових відкладах Сілезького покриву (Українські Карпати)
Поляковська К., Іванік О., Аннеслі І.Р., Гест Н., Оцукі А. Ідентифікація та аналіз стуктурно-тектонічних особливостей території на основі лінеаментного аналізу: приклади геомоделювання для території Канадського та Українського щитів

ГЕОФІЗИКА

Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О.

Електричні та пружні властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ

Меньшов О. 

Магнітомінералогічний аналіз ґрунтів як складова комплексної геолого-геофізичної моделі при пошуках вуглеводнів

Пірієв Р. 

Періодичність землетрусів у Каспійському морі

Шумлянська Л., Пігулевський П.

Застосування поліноміальних поправок для побудови оптимальної одновимірної моделі густини мантії

Попов С., Бондар К., Хоменко Р., Бондарьков М., Максименко А.

Методика геофізичного картування та моніторингу місць захоронення радіоактивних відходів

ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Михайлов В., Курило М., Андрєєва О., Шнюков С.

Перспективи промислової рудоносності прояву міді Жиричі

Даценко Л., Ганчук М., Чебанова Ю., Малюта С., Мазикіна О.Пологівське родовище каоліну: геологія, мінеральний та хімічний склад, технологічні властивості

ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ

Кошлякова Т., Кураєва І., Кошляков О., Олексенко Л., Швайка І., Проскурка Л.

Мікроелементний склад питних підземних вод на території Коростишівського району Житомирської області у системі гідрогеохімічного моніторингу

Литвиненко Ю., Мельниченко Т., Кадошніков В., Шкапенко В. Археологічні стекла – модель для оцінювання стійкості осклованих радіоактивних відходів

ПОДІЇ 

Грищук П.

20-річчя Студентського осередку Товариства геофізиків-розвідників у Київському університеті!