Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2022/N3(98)

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 

Митрохин О., Бахмутов В., Гаврилів Л.

Інтрузивно-магматичні утворення архіпелагу Вільгельма Західної Антарктиди (Частина 2 – гіпабісальні та субвулканічні дайкові породи)

Лущик М., Мокрий В., Москвяк Я., Теодорович Л. Оцінка туристичної привабливості глобальних геопарків Європи
Гнилко О., Богданова М., Божук Т.Комплексна характеристика геологічних/геотуристичних об'єктів Сколівських бескидів як показник тектоно-седиментаційних процесів зовнішніх Карпат

ГЕОФІЗИКА

Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О.

Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених теригенних порід кембрію східного схилу Львівського палеозойського прогину

Ігнатишин В., Малицький Д., Іжак Т., Ігнатишин М., Ігнатишин А. 

Моніторинг сейсмотектонічних процесів у Закарпатському внутрішньому прогині за результатами комплексних геофізичних спостережень

Кузьменко Е., Максимчук В., Чепурний І., Багрій С., Романюк О., Кудеравець Р.

Домініканський костел у Чорткові: геологічні умови, геометризація крипти, стабілізація будівлі

Абдулла-заде М.

Геологічна природа сейсмічних відображень в осадовому чохлі східної частини Абшерон-Прибалханського порогу

ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Деревська К., Руденко К., Шевчук М., Мирижук Є.

Оцінка екологічного стану навколишнього середовища Іллінецької імпактної структури

Ломакін І., Сарвіров Є., Кочелаб В., Медведський Р.Розсипне золото Півдня України – сучасні уявлення та перспективи

ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ

Кошляков О., Кошлякова Т., Диняк О., Кошлякова І.

Використання часового та просторового розподілу тритію для індикації змін стану сеноман-келовейського комплексу питних підземних вод на території міста Києва

ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА

Вижва З., Демидов В., Вижва А.

Статистичне моделювання випадкового поля на двовимірній області з кореляційною функцією узагальненого типу Гнейтінга в геофізичній задачі моніторингу довкілля

Черевко І., Зацерковний В., Трофименко П., Пампуха І., Попков Б., Гудак В. Застосування бази геоданих режимних спостережень за гідрогеологічними умовами території Києво-Печерської лаври та її аналіз
Азімов О., Багрій І., Дубосарський В.Прогнозування покладів вуглеводнів з використанням комплексу атмогеохімічних і дистанційних методів