Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Українські члени редакційної колегії


С.А. Вижва, д-р геол. наук, проф. (головн. ред.); 

О.В.Шабатура, д-р. геол. наук, доц. (заст. головн. ред.); 

О.І. Меньшов, д-р геол. наук, ст.дослідник (відп. секр.); 

В.Г. Бахмутов, д-р геол. наук, ст.наук.співроб.;

З.О. Вижва, д-р фіз.-мат. наук, проф.; 

О.В. Дубина, д-р геол. наук, доц.; 

В.М. Загнітко, д-р геол.-мінералог. наук, проф.; 

В.І. Зацерковний, д-р техн. наук, проф.;

О.М. Іванік, д-р геол. наук, проф.; 

О.М. Карпенко, д-р геол. наук, проф.; 

І.М. Корчагін, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб.; 

О.Є. Кошляков, д-р геол. наук, проф.; 

В.Г. Лозицький, д-р фіз.-мат. наук., ст. наук. співроб.; 

Б.П. Маслов, д-р фіз.-мат. наук, проф.; 

О.В. Митрохин, д-р геол. наук, проф.; 

В.А. Михайлов, д-р геол. наук, проф.; 

Г.П. Міліневський, д-р фіз.-мат. наук., ст. наук. співроб.;

В.А. Нестеровський, д-р геол. наук, проф.; 

В.В. Огар, д-р геол. наук, проф.; 

М.І. Орлюк, д-р геол. наук, проф.; 

О.Л. Шевченко, д-р геол. наук., ст. наук співроб.;

В.В. Шевчук, д-р геол.-мінералог. наук, проф.; 

С.Є. Шнюков, д-р геол. наук, доц.; 

Т.В. Пастушенко, канд. філол. наук, доц.; 

Т.А. Мірончук, канд. філол. наук, доц.