УДК 504+550+551+552+624
Наведено результати геологічних, стратиграфічних, палеонтологічних, гідрогеологічних, геофізич-
них та геоінформаційних досліджень викладачів та наукових співробітників геологічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.