УДК 504+550+551+552+624
Наведено результати геологічних, стратиграфічних, палеонтологічних, гідрогеологічних, геофізичних та геоін-
формаційних досліджень викладачів та наукових співробітників геологічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.