УДК 55:929

 

П. Грищук., канд. геол. наук, доц., доцент кафедри геофізики,

Тел.: +38(099) 114-97-37, E-mail: pavel@univ.kiev.ua

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет, вул. Васильківська 90, м. Київ, 03022 Україна

 

ДЕКАНИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим)

 

Мета статті полягає у описі діяльності деканів геологічного напряму освіти у Київському університеті, їх ролі у науковій та навчальній діяльності. Методика полягала у використанні особистих справ, як основного джерела для встановлення, отриманих посад та історичних нарисів, що характеризують педагогічний та науковий внески персо-налій. Результатом є опис діяльності осіб, які керували факультетом геологічної освіти у Київському університеті. Наукова новизна полягає у хронологічному встановленні назв факультету геологічного напряму: геолого-географічний (1933-1944), геолого-грунтознавчий (1944-1949) та геологічний (з 1949). Практична значимість праціце зведення інформації про деканів факультету геологічного напряму за історичний період розвитку геологічної освіти у Київському університеті з часу заснування факультету у 1933 р по травень 2014 р. Дані про деканів включають ви-щу освіту, займані посади, наукову діяльність, внесок у геологічне навчання, громадську діяльність, основні праці та нагороди.

Ключові слова: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, геолого-географічний, геолого-грунтознавчий, геологічний факультет, декани геологічного факультету, В. І. Крокос, М. К. Шматько, І. Ф. Мукомель, Б. О. Гаврусевич, С. П. Родіонов, Ф. А. Руденко, М. Ф. Скопіченко, В. А. Сліпченко, А. Г. Солдак, В. С. Шабатин, В. Ф. Грінченко, В. А. Михайлов, С. А. Вижва.

 


_