УДК 553.981.04:(550.8:552.52(447)

C. Вакарчук, канд. геол. наук, зав. центру,

E-mail: vakarchuk@naukanaftogaz.kiev.ua, Тел. +38(044)4957740

Т. Довжок, канд. геол.-мін. наук, перший заступник директора з наук. роботи,

E-mail: dovzhok@naukanaftogaz.kiev.ua, Тел. +38(044)4957741

М. Харченко, канд. геол.-мін. наук, заступник зав. центру – зав. відділення,

E-mail: kharchenko@naukanaftogaz.kiev.ua, Тел. +38(044)3917414

К. Філюшкін, зав. відділу,

E-mail: filyshkin@naukanaftogaz.kiev.ua, Тел. +38(044)4957748

Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості»

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, 08132

 

Потенціал газу неконвеНційного типу в Східному

нафтогазоносному регіоні України

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим)

Основні перспективи пошуків газу неконвенційного типу в Україні пов’язуються із Східним нафтогазоносним регіоном. За результатами комплексних досліджень встановлено, що основні перспективи освоєння ресурсів нетрадиційного газу в межах Східного нафтогазоносного регіону слід пов’язувати із сланцевим газом, газом ущільнених піщано-алевролітових порід і газом ущільнених карбонатних порід. На основі визначених критеріїв встановлені основні стратиграфічні комплекси, в яких можна очікувати скупчення газу нетрадиційного типу. Для скупчень сланцевого газу виділено 11 найбільш перспективних стратиграфічних рівнів у верхньокам’яновугільних, середньокам’яновугільних, нижньокам’яновугільних і верхньодевонських відкладах. Для скупчень газу в ущільнених піщано-алевролітових породах виділено 9 найбільш перспективних стратиграфічних рівнів також у верхньокам’яновугільних, середньокам’яновугільних, нижньокам’яновугільних і верхньодевонських відкладах. Визначено 2 стратиграфічних рівня розповсюдження порід, перспективних на пошуки газу в ущільнених карбонатних породах: нижньотурнейські і нижньовізейські відклади. Для кожного типу неконвенційного газу для всіх перспективних стратиграфічних рівнів в межах Східного нафтогазоносного регіону виділені найбільш перспективні зони та ділянки. Загальні теоретично видобувні ресурси нетрадиційного газу Східного регіону оцінюються 19,5 трлн м3.

Ключові слова: газ нетрадиційних родовищ, сланцевий газ, газ ущільнених порід.